Skip to Content

12 оферти подадени за строежа на един от най-тежките участъци на „Струма“

В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са получени 12 оферти за строежа на един от най-тежките участъци от магистрала „Струма“. Индикативната стойност на обществената поръчка е малко над 515 млн. лв. с ДДС, като трябва да се построят общо 10.4 км в участъка между Кресна и Крупник. Това е платното в посока Кулата – София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе.

Цялата близо 24-километрова отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срок. В края на миналата седмица бяха отворени постъпилите 10 оферти за другата отсечка с дължина 13.2 км. Тя е на стойност около 530 млн. лв. с ДДС.

Днес АПИ оповести кои компании са подали документи за участие в новата обществена поръчка. Сред тях личат имената на някои от най-големите фирми в бранша. Там присъства и „Джи Пи груп“, която преди седмица в участие с още две фирми спечели търга за строителството на най-дългия тунел в България „Железница“, който също е част от магистрала „Струма“.

Това стана точно 4 месеца след като компанията отказа да го строи заради скандала, при който бяха запорира пари и блокирани парични преводи на стойност около 14 млн. евро на фирми и търговци около „Джи Пи груп“ след сигнала на вицепремиера Томислав Дончев и сайта „Биволъ“ за злоупотреба при разходване на евросредства.

Търгът за новата отсечка включва и обходния път на Кресна, който е 5.5 км. При обхода на града ще бъде изградена и площадка за отдих, която ще бъде с електричество, вода и канализация. От нея ще има и връзка с Кресна. В отсечката ще бъдат построени 4 тунела – „Тисата“ (171 м), „Света Неделя“ (1.3 км), „Кресна 1“ (358 м) и „Кресна 2“ (230 м). В участъка ще има 11 виадукта с приблизителна дължина 5 км, както и 9 надлеза и подлеза.

Дванадесетте компании, които ще участват в търга, са:

– ОБЕДИНЕНИЕ „КРЕСНА“, с участници: „ИСА 2000“ ЕООД, „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ ЕАД и „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД;

– „АККОРД СТРОИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНА ИНВЕСТИЦИОННА КОРПОРАЦИЯ“ АД;

– ДЗЗД „АМ Струма-3.2.2“, в което са: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, „ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас“ АД /(ортугалия) и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД;

– „ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“ АД;

– ДЗЗД „ЮЖЕН КОРИДОР 3.2.2“, с участници: „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД;

– Обединение „ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.2“, в което са: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД;

– „КОЛИН ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД;

– ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА 3.2.2“, с участници: „Джи Пи Груп“ АД и „Логистика 21“ ЕООД;

– Консорциум „ИНТЕРБГ“, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, Частно акционерно дружество „СТРОИТЕЛНА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕРБУДМОНТАЖ“, „БГ ЛЕНД КЪНСТРАКШЪН“ АД и „КОПЕКС И КО“ ЕООД;

– „ТТБГ 3.2.2.“ ДЗЗД, в което са: „Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А.“ и „Тодини България“ ООД;

– ОБЕДИНЕНИЕ „АМ СТРУМА ЮГОЗАПАД“, с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

– ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА 3.2.2“, с участници: „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД“ АД, „ВАХОСТАВ-СК“ а.с., „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, „РУТЕКС“ ООД и „МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА“ АД.

Be the First!

Leave a Reply