Skip to Content

92 българи са загинали при трудови злополуки у нас през 2018 г.

Смъртните случаи в България по време на работа са намалели от 94 на 92 през миналата година, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров, който заедно със стотици синдикалисти, работодатели и министъра на труда и социалната политика почете паметта на загиналите работници пред сградата на КНСБ.

„Все пак на всеки четири дни един работник в България умира“, посочи още Димитров, цитиран в съобщението. Той е припомнил, че в резултат на професионални заболявания и трудови злополуки в ЕС всяка година умират 200 000 души, като 52 на сто от случаите са свързани с онкозаболявания.

КНСБ настоява втора година правителството да приеме мерки за защита от канцерогенни мутагени на работните места у нас и да се приемат необходимите мерки за защита на работниците от тази, очевидно убийствена болест, е припомнил Пламен Димитров.

По данни на НОИ трудовите злополуки в страната са колкото миналата година. Близо 2 млн. дни са загубени за българската индустрия в резултат на това. Трудовите злополуки за 2018г. са 2914, а през 2017г. – 2911.

Най-много нарушения има на разпоредбите за здравословен труд в строителството, търговията на дребно, ресторантьорството, и т.н. На второ място са нарушенията на безопасността на работното оборудване, а на трето – на нарушение на нормите на хигиена, в т.ч. измерване на факторите на работната среда, осигуряване на лични предпазни средства, не се извършват специализирани медицински прегледи на служителите и др.

По-късно са били раздадени наградите „Прометея“. Призове за безопасни условия на труд да получили столичната Финансово-стопанска гимназия, Национален дворец на културата – НДК и Strabag.

Be the First!

Leave a Reply