Skip to Content

Започват „трудови“ проверки в строителството

От началото на април Главната инспекция по труда (ГИТ) засилва проверките в строителството заради затоплянето на времето и активизирането на строително-монтажните работи, съобщи институцията.

Секторът е рисков заради многото нарушения на безопасността на труда, липсата на трудови договори, неспазването на графика за почивки и отпуски и нередности при заплащането. На строителството се падат една десета от проверките и една трета от актовете на ГИТ.

През тази година във фокуса на трудовата инспекция остават обектите от програмата за енергийна ефективност. Кратките срокове за изпълнение на дейностите, свързани със санирането, водят до пренебрегване на законодателните изисквания за работното време, до наемането на неквалифицирана работна ръка, работа без трудов договор, са установили проверките.

През 2016 г. контролните органи са извършили 4662 проверки на строителни обекти, установили са 23 967 нарушения, като 14 416 от тях са на условията на труд, а 9395 – на Кодекса на труда.

2832 работници без трудов договор миналата година са хванали от Инспекцията по труда. Всеки шести от тези работници е бил в строителството, или 474 строителни работници не са имали трудови договори. Средно по пет нарушения на всеки проверен строеж са установили миналата година проверяващите. За 2016 г. в проверените 4662 строителни обекта са констатирани почти 24 хил. нарушения. Над 14 хил. от тях са свързани с безопасните условия на труд, а останалите около 9400 – с трудовото законодателство.

Be the First!

Leave a Reply