Skip to Content

СОС отхвърли предложението за местен референдум в район „Младост“

Столичният общински съвет прие становището на Постоянната комисия по устройство на територията за незаконосъобразност на въпросите от референдума за презастрояването на район „Младост“. „За“ предложението на комисията гласуваха 39 общински съветници, 10 гласуваха „против“ а трима се въздържаха, с което предложението бе прието. Така на практика бе отхвърлено предложението за провеждане на местен референдум в район „Младост“ на инициативен комитет „За зелен Младост“.

Общинските съветници отхвърлиха предложения за това двата въпроса в референдума да бъдат гласувани поотделно от общинския съвет; за редакция на първия въпрос от референдума, в който общ устройствен план да отпадне като текст; за редакция на първия въпрос с уточнение, че общия устройствен план се отнася само в частта на район „Младост“ и за отпадане на втория въпрос.

По време на дебатите по предложението Християна Тодорова от инициативен комитет „За зелен Младост“ се обърна към общинските съветници с думите: „Твърдите, че мислите за зелена София, а в определени моменти това не проличава изобщо“. Тя обясни, че общинските съветници трябва да се замислят за проблема със застрояването и за това, че в района се строи върху детски площадки и в малките междублокови пространства.

Председателят на комисията на устройство на територията Силвия Христова обясни, че въпросите, така зададените от инициативния комитет въпроси са незаконосъобразни. „Така, както са формулирани въпросите, не могат да разрешат проблемите, които те искат да бъдат разрешени“, коментира тя. „Районният кмет Десислава Иванчева не е изпратила нито един анализ, не е посочила нито един конкретен проблем. Диалогът с нашата комисия не съществува. Нека Иванчева влезе в ролята на редовен кмет и наш колега“, каза още Силвия Христова.

Не искаме да се застрояват пространствата между блоковете и детските площадки не само в „Младост“, а на територията на цяла София. Това пък каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на дебатите по предложението за местен референдум.

„Всички сме съгласни, че не трябва да се строи в зелени площи и между блоковете“, посочи тя. „С гражданите на „Младост“ имам обща цел – между блокове и детските площадки да не строи и това трябва да стане по законов начин“, заяви кметът.

„Разчитам на кмета Десислава Иванчева да стартираме разговорите с конкретни инвеститори и собственици“, обясни Йорданка Фандъкова и допълни, че няма информация за водене на преговори и постигане на споразумения.

„Възложила съм на главния архитект да възстанови разговорите със собствениците“, поясни Йорданка Фандъкова. „Не стана достатъчно ясно, че всъщност решение за промяна в общия устройствен план има и то е на Столичния общински съвет“, коментира тя и уточни, че по този повод е формирана групата за визия на София.

„Промяна в общия устройствен план трябва и ще се случи“, заяви кметът. „Независимо от днешното решение трябва да се съсредоточим върху по-ускорената работа и решаване на конкретните проблеми на различни места в „Младост“, посочи Йорданка Фандъкова. „Първият въпрос няма да спре строителството, това трябва да е ясно за хората. Когато те искат референдум имат предвид, че строителството ще спре. Помислете върху това, когато взимате решение“, каза кметът на София на общинските съветници.

Be the First!

Leave a Reply