Skip to Content

Премахване на минималната работна заплата предлагат работодатели

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска да се премахне минималната работна заплата в страната и да се развие колективното трудово договаряне по икономически дейности. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев на открито за медиите заседание на Управителния съвет на Асоциацията, цитиран от БТА.

Според него минималната работна заплата в България съществува само за да могат политиците и синдикатите да се отчитат на избиратели и членове, че са я увеличили. Той определи дискусията около минималното възнаграждение като измислен за държавата проблем.

България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС, заяви Велев. Той изтъкна, че заплащането у нас изпреварва производителността на труда, сравнено с останалите страни в ЕС.

България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода 2005 – 2016 г., изтъкна Велев.

Той допълни, че в момента под минималната заплата в страната работят стотици хиляди души, които са назначени на половин работен ден или на три четвърти работен ден, а реално работят осем часа.

Данните на НСИ показват, че работната сила в България е намаляла със 73 хил. през 2016 година, заетите са намалели с 15 хил., каза Велев и допълни, че в страната ни все по-малко има кой да работи. По думите му това е големият проблем, който трябва да се дискутира от цялото общество.

Общият брой на хората извън работната сила достига 2,9 млн. души, от тях едва 239 хил. имат желание да работят.

Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска.

Направените изчисления показват, че средната работна заплата за страните, които нямат регламентирана минимална работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които имат регламентирана задължителна минимална работна заплата, допълни той.

По данни на МВФ България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад. Близо 20 милиона души са напуснали Източна Европа за последните 25 години. Най-голям е отливът от Югоизточна Европа – България, Румъния, Хърватия и Албания – към 2012 г. около 16 на сто от населението на тези страни е емигрирало на Запад. България е сред най-засегнатите от емиграцията на Запад страни. Това е намалило растежа на БВП със средно 7 процентни пункта, намалява и производителността на труда, увеличава фискалната тежест и забавя допълнително напредъка в иновациите.

Васил Велев заяви, че в политиката по доходите извънредни мерки в България не са нужни, те растат по-бързо от икономиката. Необходимите мерки са хората, които имат висше образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимент да работят в България или в български предприятия за определен период от време.

За техническите специалности трябва незабавно да се заделят финансови ресурси за отпускане на стипендии, както за висше, така и за средно професионално образование. Стипендията също да е свързана с ангажимент за работа в България, предлагат от АИКБ.

Be the First!

Leave a Reply