Skip to Content

Автомагистралата Русе-Велико Търново може да е в строеж до края на 2018 г.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков каза по време на парламентарния контрол днес, че възлагането на строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново може да започне до края на 2018 г. при осигурено финансиране и ако се приеме, че през 2017 г. ще има приета ОВОС и същата година се възложи техническото проектиране на обекта в рамките на една година.

Същевременно министърът подчерта, че е трудно да се ангажира с конкретни срокове,  защото процедурите невинаги зависят от желанието на възложителя, защото са обжалваеми.

Министърът съобщи, че индикативната стойност на строително-монтажните дейности по автомагистрала е над 550 млн. евро, като в сумата не е включена стойността на изработването на техническия проект, за което има осигурено финансиране.

МРРБ работи за финансово обезпечаване на реализацията на обекта, който е сред приоритетите на правителството, отбеляза министър. Основната възможност за финансиране ще е по линия на бюджета на АПИ след въвеждането на тол-таксите и електронните винетки. Заемните инструменти също са вариант за финансиране на магистралата, но те са поставени на втора и трета линия, защото това ще води до косвени разходи поради плащания на лихви от държавата.

Към момента се изработва идеен проект за три участъка на магистралата – Русе – Бяла, обход на Бяла и Бяла – Велико Търново.

Очаква се одобрение на варианта на трасе като целесъобразност и от екологична гледна точка с решение на МОСВ, като се очаква такова решение по ОВОС да има през втората половина на тази година. Вторият етап е изработване на идейни решения за големите съоръжение по обекта. Министърът напомни, че на 10 април е сключен договор за безвъзмездна помощ по ОПТ 2014 – 2020 г. за проектиране  на автомагистралния участък Русе – Велико Търново и има осигурено финансиране. Ще се възложи и реалното проектиране.

Be the First!

Leave a Reply