Skip to Content

Фирми и граждани ще внасят безплатно данъци по интернет

Гражданите и бизнесът ще могат безплатно да внасят данъците и осигуровките си по интернет. За целта ще бъде необходима само банкова карта, като за онлайн плащанията към хазната няма да се дължат банкови такси и комисионни. Това гласят промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които наскоро бяха приети от Министерски съвет и вече са внесени в парламента.

С приемане на промените ще се даде удобна и безплатна за хората и бизнеса алтернативна възможност за заплащане на данъци и осигуровки чрез интернет, без да е необходимо да бъдат посещавани офиси на НАП или на обслужващата банка. Това ще стане възможно с откриването на сметка на НАП директно в БНБ, както и със създаването на виртуално ПОС устройство на Националната агенция за приходите.

В резултат дори да платите данъците си в офис на банка, таксата трябва да бъде по-ниска, защото парите няма да отиват в сметка на НАП в друга банка, а директно в сметката на НАП в БНБ.

С други промени в ДОПК се предвижда звеното за фискален контрол на НАП, което следи движението на стоки с висок риск за хазната, да следи и движението на камиони и цистерни с акцизни стоки – цигари, алкохол и горива. В момента фискалният контрол следи движението на стоки, които най-често се използват за укриване на налози като плодове, зеленчуци, меса, зърно и т.н.

С промените се разписват и подробни правила за обмен на данни между приходните администрации за мултинационалните компании. Така ще бъде изпълнена нова директива на ЕС, чиято цел е да се стопират опитите на мултинационалните компании да планират агресивно данъчното си облагане с цел намаляване на задълженията.

Снимка: foundersgrid.com

Be the First!

Leave a Reply