Skip to Content

Икономическият министър: Работим в подкрепа на малките и средни предприятия

Премахване на административната тежест за бизнеса и гражданите и  повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на малките и средни предприятия. Това са част от основните приоритети на Министерство на икономиката, стана ясно от думите на министър Емил Караниколов по време на  изслушване в парламентарната комисия по икономика и туризъм, където представи екипа си.

Пред народните представители от ресорната комисия той начерта и другите цели на министерството, сред които развитие на индустриалните зони и подкрепа за българските износители. „Ще популяризираме нови производства и продукти, произведени в страната ни и ще организираме специализирани информационни кампании на перспективни пазари“, заяви икономическият министър.

Караниколов пое ангажимент за повишаване ефективността на дружествата с преобладаващо държавно участие, повишаване на ефективността на диалога с работодателските организации и синдикатите, както и изпълнение на задълженията ни като страна-членка на ЕС, заедно с успешното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

„Едно успешно наше председателство на ЕС ще допринесе за утвърждаване на позициите на България в общността. Координацията с Естония и Австрия по програмата и приоритетите в рамките на триото, председателстващо в периода юли 2017 г. – декември 2018 г. ще доведе до поставените цели, повишаващи сигурността, икономическата активност, защитата на правата на потребителите и защита на интересите на българските общности зад граница“, каза още икономическият министър.

От думите му стана ясно още, че министерството ще направи платформа за класификатор по региони за работната сила и бизнеса.

Караниколов посочи, че развитието на индустриалните зони също бъде  приоритет за него и екипа му. Според него зоните във Видин, Стара Загора, Бургас и Божурище са важни и ще бъдат  доразвити. „Има дисбаланс в регионите в България“, подчерта министър Караниколов. Той изтъкна още, че ще бъдат набелязани мерки, свързани с надзора на язовирните стени и техните съоръжения.

Във връзка с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване и намаляване на административната тежест за бизнеса са преразгледани таксите, които се събират по действащата Наредба за представителите по индустриална собственост. С приемането на нова Наредба общо 5 такси свързани с придобиването на професионална квалификация, издаването на удостоверения и вписването и поддържането на Регистъра на представителите по индустриална собственост се предвижда да отпаднат, съобщиха по-рано днес от министерството на икономиката.

Разработен е проект на нова Наредба за представителите по индустриална собственост, която предстои в кратки срокове да бъде внесена за приемане от Министерския съвет. Наредбата ще регламентира реда и условията за придобиване на квалификация и правоспособност за упражняване на професията „представител по индустриална собственост”.

Професията на представителя се състои в предоставяне на специализирана помощ в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, което в голяма част от случаите е свързано със защитата на сериозни икономически интереси на притежателите на права върху тези обекти.

С премахването на таксите се цели рационализиране на процесите и изискванията по отношение на придобиването на право да се упражнява професията „представител по индустриална собственост“ и създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез улесняване на достъпа до професията, особено за млади специалисти, които да бъдат подготвени да предоставят висококвалифицирани специализирани услуги в областта на закрилата на индустриалната собственост и да съдействат на бизнеса да получава компетентно и навременно съдействие за закрила на създадените от него иновационни продукти, марки или промишлени дизайни.

Снимка: Министерство на икономиката

Be the First!

Leave a Reply