Skip to Content

45 млрд. лв. са достигнали депозитите в банките в края на май

В края на май 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 69.014 млрд. лв. (72.5 на сто от БВП) и на годишна база се увеличават с 7,6 на сто, отчита Българската народна банка. Всички видове депозити се увеличават на годишна база, твърдят от централната банка.

Депозитите на нефинансови предприятия са 19,434 млрд. лв. (20,4 на сто от БВП) в края на май. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 10,1 на сто. Депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 19,6 на сто на годишна база през май 2017 година и достигат 3,913 млрд. лв. (4,1 на сто от БВП). Депозитите на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са 45,667 млрд. лв. (47,9 на сто от БВП) в края на май. Те се увеличават с 5,7 на сто на годишна база.

Ръст се отчита и в кредитите. В края на май 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 51,621 млрд. лв. (54,2 на сто от БВП) при 51,453 млрд. лв. към април 2017 г. На годишна база увеличението е с 4,7 на сто, отчита БНБ. Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 3,3 на сто на годишна база през май 2017 г. и достигат 31.016 млрд. лв. (32.6 на сто от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД в края на май са 19,127 млрд. лв. (20,1 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 5,8 на сто. В края на май жилищните кредити са 8,955 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 3,2 на сто. Потребителските кредити възлизат на 7,504 млрд. лв. и се увеличават с 4,0 на сто спрямо май 2016 година. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1,477 млрд. лв. (1,6 на сто от БВП). В сравнение с май 2016 година те се увеличават с 20,0 на сто.

Нетните чуждестранни активи са 50,425 млрд. лв. в края май 2017 година, като нарастват с 7,3 на сто на годишна база. През май 2017 г. чуждестранните активи се увеличават с 6,9 на сто на годишна база като достигат 59,593 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9,169 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 5,0 на сто, информира още БНБ.

Be the First!

Leave a Reply