Skip to Content

ВиК операторите ще започнат да възлагат обществени поръчки до началото на 2018 г.

ВиК операторите ще станат възложител на обществени поръчки и бенефициенти на инфраструктурни проекти за ВиК сектора по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ до края на тази година или началото на 2018 г. Това заяви регионалният министър Николай Нанков в отговор на въпрос по време на седмичния парламентарен контрол.

Нанков допълни, че тези действия ще дадат възможност до края на 2023 г. да бъдат завършени всички проекти и да се отчетат резултатите и ползите от тях.

Министърът обясни, че с консолидирането на общините на територията на съответната област в рамките на един ВиК оператор, ще създаде оптимизиране на разходите на регионално ниво, както и възможност за дългосрочни инвестиции и възможност за кандидатстване за национално и европейско финансиране. Той допълни, че за развитието на ВиК инфраструктурата у нас са изготвени регионални планове за водоснабдяване и канализация с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми към тях.

Още пет нови консолидирани области имат възможност и ще получат европейско финансиране. В 21 от 28-те области на България ще се реализират проекти с европейско финансиране по линия на ОПОС 2014-2020 г., каза още Нанков.

Регионалният министър допълни, че европейското финансиране за ВиК сектора е недостатъчно и средствата ще решат само част от проблемите. „Нуждите към момента са 12 млрд. лв. за целия ВиК сектор“, коментира Николай Нанков.

Be the First!

Leave a Reply