Skip to Content

Категоризиране на плажовете по Черноморието ще определя концесионната им такса

Групиране на плажовете по българското Черноморие предвиждат предложенията за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg.

Мнения и предложения по тях могат да се подават на електронния адрес на ведомството : m.uzunova@tourism.government.bg до края на следващия месец (до 29 септември 2017 г.) След това проектът влиза за обсъждане и гласуване от депутатите в Народното събрание.

Поправките, изготвени от Министерството на туризма, предвиждат да се въведат четири големи групи плажове:

– в урбанизирани територии;

– в неурбанизирани територии, но в близост до туристическа дестинация;

– в неурбанизирани територии, които са отдалечени от туристически дестинации;

– плажове с ограничено ползване или развиване на специален вид туризъм.

В рамките на всяка група ще има и по три подгрупи, които ще се определят с наредба на министъра на туризма, която трябва да бъде готова до три месеца след приемането на законопроекта.

В проекта липсва категорията плажове за природосъобразен туризъм – Карадере, Иракли и Корал бяха одобрени като плажове с такъв специален статут с цел опазването на последните незастроени места по Черноморието. Предвиждаше се тези екоплажове да не се отдават на концесия. Вероятно тяхната защита ще бъде уредена със специална наредба допълнително.

Според основната група и подгрупата на плажовете ще се определя и концесионното възнаграждение, предвиждат промените.

Плажовете, които не се отдадат на концесия, ще се управляват от Министерството на туризма и ще бъдат отдавани под наем за срок до 5 години, предвиждат текстовете.

Be the First!

Leave a Reply