Skip to Content

Парламентът: Сградите в центъра на София ще бъдат високи най-много 50 метра

На проведено пленарно заседание на 28 март 2018 г. 44-тото Народно събрание окончателно прие след второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).

Инициативата за изменението на ЗУЗСО е на кмета Йорданка Фандъкова, главния архитект Здравко Здравков и експертите на Направление „Архитектура и градоустройство“. Измененията бяха внесени в Народното събрание на 4.10.2017 г. от депутата Александър Ненков и народните представители от ПП „ГЕРБ“, като същите бяха приети на първо четене на 11.01.2018 г.

Законопроектът цели да реши възникналите при прилагане на ЗУЗСО проблеми през изминалите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на София. Промените включват регламентиране на зони, в които няма да има ограничение на височината на сградите, като Народното събрание реши същите да бъдат определени допълнително чрез процедура на изменение на Общия устройствен план (ОУП). Височината на сградите в центъра на София няма да надвишават 50 метра, в зоната около южната дъга на столицата 15 метра, а останалите части на столицата максималната височина на застрояване е предвидена да бъде 75 метра. За сградите, които надвишават 50 метра ще бъде задължително изготвяне на транспортен анализ.

Народните представители приеха и промени касаещи ограничения в надвишаването на интензитета на застрояване в ъглови имоти. Друга важна промяна в ЗУЗСО е забраната да могат да бъдат променяни подробните устройствени планове за жилищните комплекси в срок от 5 години след приемането им. Изключение могат да правят само промени в Общия устройствен план, с които би се променило предназначението на отделни зони.

Промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община ще влязат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник.

В София ще има зони, в които няма да има ограничение на височината на сградите. Максималната височина на застояване в останалите части на града ще бъде 75 метра, а за сградите над 50 м ще се прави транспортен анализ. Това са част от новите текстове в Закона за устройство и застрояване на Столичната община, които бяха приети от парламента.

Първоначалното предложение беше зоните за небостъргачи да са две – край бул. „Цариградско шосе“ след 7-ми километър (около и след „Интер експо център“) и на Околовръстното шосе в при квартал „Люлин“ и бул. „Царица Йоана“. На заседание на комисията по местно самоуправление в парламента депутатите решиха, че в закона не могат да направят такава конкретна промяна, която не е предвидена в Общия устройствен план на града. Така те се ограничиха само до записването в закона на тези бъдещи зони, които трябва да бъдат определени от Столичната община с процедурата по изменение на ОУП.

В общината вече се работи по подготовка на промени в плана, като се очаква обсъжданията във всички райони на София да започнат от 2019 г.

Депутатите приеха и ограничения в надвишаването на интензитета на застрояване в ъглови имоти, според тяхната площ. Така те затвориха вратичката в чл. 27 ал. 3 от Закона за устройство на територията, която се използваше с цел заобикаляне на ограченията за височина на строежи. Според текста сградите в имоти с площ до 500 кв. метра ще могат да надвишават максималния кинт до 100%, два пъти по-малко (50%) ще е допустимото превишение в имоти от 500 до 1500 кв. Метра. За ъгловите парцели между 1500 и 3000 кв. метра превишенията на кинт ще могат да са до 25% от площта.

Подробните устройствени планове за жилищните комплекси няма да могат да бъдат променяни 5 години след приемането им. Единственото изключение ще са само промени в Общия устройствен план, с които би се променило предназначението на отделни зони.

Един от мотивите за тази промяна, който главният архитект изтъкна по време на обсъжданията в комисии е, че това ще даде сигурност, както за жителите на София, така и на инвеститорите в града. По думите му често при приемането на един устройствен план отнема години, а след това започват нови процедури по искания за частични изменения, което затруднява работата и води до конфликти между гражданите, общината и инвеститорите.

Be the First!

Leave a Reply