Skip to Content

1077 лева е средната заплата у нас през първото тримесечие на 2018 г.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1077 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1,6 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.  Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 1075 лв., за февруари –  1049 лв., и за март – 1107 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Операции с недвижими имоти“ – с 12,1 на сто,  „Образование“ – с 11 на сто, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 7,1 на сто.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7,1 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“ – с 14,4 на сто, „Образование“ – с 12,2 на сто, и „Строителство“ – с 10,5 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2018 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2584 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1801 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1721 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 655 лева, „Други дейности“ – 768 лева, „Строителство“ – 820 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9 на сто, а в частния – с 6,6 на сто.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 35,2 хил., или с 1.5 на сто, спрямо края на декември 2017 г., като достигат 2.31 милиона.

В края на март 2018 г. в сравнение с края на март 2017 г. наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34.5 хил., или с 1.5 на сто. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 6.4 хил.,  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.2 хил., и „Строителство“ – с 4.9 хил., а най-голямо намаление в „Операции с недвижими имоти“ – с 1000. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.1 на сто, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5 на сто, а най-голямо намаление е регистрирано отново в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3 на сто.

Be the First!

Leave a Reply