Skip to Content

Продължава ремонтът на бул. Христофор Колумб в София

Дейностите по ремонта на бул. “Христофор Колумб“ продължават, като ремонтът беше започнат от кръговото движение при ул. „Източна тангента“. По първия етап от ремонта е направено фрезоване на пътната настилка и полагане на изравнителен слой от неплътен асфалтобетон. В участъка са монтирани нови пътни и градински бордюри, съобщават от Столичната община.

В момента се работи по втория участък на обекта от улицата за Sofia Airport Center в посока към ул. „Неделчо Бончев“. Там е извършено нивелетно фрезоване на пътната настилка и участъкът се подготвя за полагане на изравнителния слой асфалтобетон. Започнато е и полагането на пътните бордюри.

В двата участъка е пусната тръбна мрежа за улично осветление и се монтират нови стълбове.

Ремонтните дейности ще продължат в следващите два участъка, както следва:

От 23.07.2018 г. до 27.07.2018 г. по бул. “Христофор Колумб” в участък от 175 м, считано от улицата за Sofia Airport Center в посока към ул. „Продан Таракчиев”.

От 28.07.2018 г. до 01.08.2018 г. по бул. “Христофор Колумб” в участък от 170 м, считано от ул. „Продан Таракчиев” в посока към ул. „ Неделчо Бончев”.

Be the First!

Leave a Reply