Skip to Content

БНБ: Има лек ръст на лихвите по потребителските кредити в лева през юни

Повишаване на лихвите по потребителските кредити в лева през юни отчитат от Българска народна банка. Въпреки че реалното увеличение е с части от процента, тенденцията се отчита както на месечна база, така и на годишна.

При потребителските кредити в лева има оскъпяване с 0,61 процентни пункта на годишна база през юни. Макар и с по-малка стъпка, ръст на лихвите се отчита и на месечна база.

При евровите кредити засега се запазва тенденцията за намаляване на цената. Изключение правят единствено жилищните заеми в евро, където се отчита минимално увеличение на месечна база – и при лихвата, и при годишния процент на разходите.

При депозитите – спрямо юни миналата година има понижаване на лихвите, но макар и съвсем минимално, има увеличение на месечна основа.

Be the First!

Leave a Reply