Skip to Content

Подобрява се бизнес климатът в строителството, търговията и услугите

През юли 2018 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Отчита се подобрение в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността се наблюдава понижение. Това показва анализ на Националния статистически институт (НСИ).

В промишлеността намаляването на показателя е с 2,2 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Отчитат се и по-неблагоприятни очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила са най-значимите проблеми за развитието на бизнеса.

В строителството бизнес климатът се подобрява с 1,6 процентни пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата осигуреност с поръчки се подобрява, докато прогнозите им за дейността през следващите три месеца са резервирани. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните проблеми за дейността на предприятията. Мениджърите предвиждат запазване на равнището на продажните цени през следващите три месеца.

Подобрението в търговията на дребно е с 0,7 пункта заради по-оптимистичните оценки за сегашното състояние на предприятията. Търговците са оптимисти, че обемът на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца ще се увеличи. Най-много ги затруднява конкуренцията в бранша, а на второ място е недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

В услугите показателят нараства с 1,3 пункта главно поради оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги са по-резервирани. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните пречки за дейността в сектора, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното влияние на втория фактор. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Be the First!

Leave a Reply