Skip to Content

България и Индия имат голям потенциал за икономическо и търговско сътрудничество

Макар и малка като размер, България е с голям потенциал за сътрудничество в областта на икономиката, търговията, образованието, науката, каза президентът Румен Радев, който, заедно с индийския си колега Рам Нат Ковинд, участва снощи в закриването на Българо-индийски бизнес форум в столичния „София хотел Балкан“. Във форума участваха около 300 фирми от двете държави.

Представяйки инвестиционните предимства на страната, президентът Радев изтъкна геополитическото положение на България, което я позиционира като транзитен център и незаобиколим, по думите му, елемент от комуникацията между Европа и Азия. България предлага икономическа и финансова стабилност, важно условие за постигане на висок икономически ръст, най-ниските данъци в ЕС, най-ниските оперативни разходи, висококвалифицирана работна ръка, посочи президентът Радев.

Не е важно просто да търгуваме заедно, по-важно е да работим заедно, това е моят превод на по-сложния термин като икономическа синергия. Заедно да готвим кадрите си, образованието е изключително важно, заедно да правим научни изследвания, да инвестираме заедно, да развиваме производство, каза Румен Радев. Той увери, че България използва всички възможности, които се дават от регулациите на ЕС, така че да предоставя възможно най-облекчените условия за издаване на визи. Президентът открои сектора на информационните технологии, като посочи, че двете държави имат своите постижения, които, по думите му, могат да станат още по-големи, ако работят заедно.

С президента на Индия направихме днес преглед на двустранните ни отношения в областта на икономиката и търговията, търсехме отговор на въпроса какво довежда заедно една глобална икономика, световна сила, и една икономика с много по-малки мащаби. Отговорът е целите и амбициите, които си поставят държавите ни, да работят за просперитет на народите ни, за просперитета на света, а също така и всички тези ценности, които нашите народи споделят, каза президентът Радев. По думите му, за да се случи всичко това, трябва бизнесът и от двете страни да работи заедно.

Следим икономическото развитие на Индия с интерес и уважение в България – за огромните резултати там, за мащабите на икономиката, но и, особено впечатляващо, високият и устойчив темп на икономически ръст. Особен интерес за нас представляват постиженията на Индия в областта на високите технологии, секторите с висока добавена стойност като информационните технологии, комуникациите, фармация, отбранителната индустрия, изследването на космоса, приложните научни изследвания, каза българският държавен глава. Президентът Радев определи днешния ден като ден, в който Индия и България заговориха заедно в един глас – и на най-високо политическо равнище, и с гласа на бизнеса.

Докато нашите политически взаимоотношения винаги са били много задълбочени и силни, икономическите ни връзки са по-скромни. Време е да наваксаме тази разлика, каза от своя страна президентът Рам Нат Ковинд. Той посочи, че двамата с президента Радев днес са поели ангажимент да отворят нова глава в двустранните икономически отношения. Очаквам вашата пълна подкрепа в това наше начинание, каза индийският президент пред присъстващите представители на деловите среди.

По думите му, има някои естествени синергии между двете икономики и трябва да се възползваме от тях за обща полза. Българските фирми могат да се възползват от бързия ръст на индийската икономика, а индийските компании могат да сформират партньорства в България както за целите на българския вътрешен пазар, така и за ЕС и неговата икономика. Основните области на двустранен търговски обмен включват информационните и комуникационни технологии, биотехнологии, фармацевтика, земеделие, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроене, медицински устройства, отбранителна индустрия, инфраструктура и туризъм. Търговският ни обмен възлиза на едва 300 млн. долара, това е далеч от потенциала на тези отношения и с президента Радев сме убедени, че можем да постигнем много повече, ако потърсим по-добри възможности и задълбочим връзките си, каза президентът Рам Нат Ковинд.

Be the First!

Leave a Reply