Skip to Content

Столична община организира публична дискусия за бъдещето на улица Иван Вазов.

На 11.09.2018 г., вторник, от 18:30 ч. в ресторант „Чекпойнт Чарли“, ул. “Иван Вазов” № 12 (вход до къща музей “Иван Вазов”) ще бъде проведена дискусия, на която ще бъдат обсъдени идеи за подобряване на качеството на градската среда чрез обособяване на нови и подобряване качеството на съществуващите публични пространства, увеличаване ширината на тротоарите, добавяне на озеленяване и места за сядане по тях, подобряване на условията за пешеходците, живущите и ползвателите на улицата, намаляване на автомобилния трафик, паркирането и замърсяването по улицата в частта между ул. “Г. С. Раковски” и бул. “Васил Левски”.

Be the First!

Leave a Reply