Invest Build Media

Контакти

ivan

Страницата Инвест Билд е създадена от Туристическата Асоциация, в полза на туристическия бизнес

Главен редактор: Велизар Йорданов

Редактори:

Александра Стоилкова

Румяна Пенкова

Маркетинг мениджър:

Емилия Блажева

Поддръжка: Румен Георгиев

Управител: инж. Светла Кръстева

Собственик: проф. д-р З. Тодоров

Контакт: info@investbuild.eu