Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции Туризъм и Екология

Концесиите ще бъдат определяни спрямо броя на плажните места

 

Министерския съвет реши размерът на концесионните такси вече ще се определя по нова формула.

 

Първият компонент от методиката е отчитането на прогнозните приходи от едно плажно място. Ще се гледат и броят на местата на съответния плаж, както и големината на легловата база в радиус от 3 километра от плажа.

Роялти таксата (фиксиран процент върху общите приходи от продажбите) пък ще се определя в концесионния договор и ще зависи от наддаването на кандидатите, ако е имало такова. Размерът ѝ няма да се променя за целия срок на концесията.

Според новата формула базовият приход от едно плажно място за сезон е 225 лв., като тази сума може да се променя в зависимост от инфлацията. При определяне на броя на леглата в радиус от 3 километра от плажа ще се взимат предвид не само хотелите, а и категоризираните къмпинги.

Създаването на нова методика бе предвидено в последните промени на Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Тази методика обаче ще се прилага само за концесионните договори, които ще се сключват тепърва.

Целта на приемането на Методиката е от една страна да се синхронизира цялостно специалната уредба на концесиите за морските плажове и от друга – да се създаде възможност за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно възнаграждение, се казва в решението на МС.

Очакванията от приемането на новата методика е тя да спомогне за формирането на трайна и устойчива бизнес среда, която от своя страна да допринесе за увеличаване на инвестициите в туризма, уточняват от Кабинета в решението си.

 

източник: economic.bg

Вижте още

Ангелкова се оплаква от незаконни обекти на централната алея в Слънчев бряг

ivan

Най-скъпият небостъргач в Турция с нов собственик

leni

Малки и средни предприятия ще могат да се възползват от новата Програма по Плана „Юнкер“

ivan

Напишете коментар