Invest Build Media
Инвестиции Туризъм

Концесиите ще бъдат определяни спрямо броя на плажните места

 

Министерския съвет реши размерът на концесионните такси вече ще се определя по нова формула.

 

Първият компонент от методиката е отчитането на прогнозните приходи от едно плажно място. Ще се гледат и броят на местата на съответния плаж, както и големината на легловата база в радиус от 3 километра от плажа.

Роялти таксата (фиксиран процент върху общите приходи от продажбите) пък ще се определя в концесионния договор и ще зависи от наддаването на кандидатите, ако е имало такова. Размерът ѝ няма да се променя за целия срок на концесията.

Според новата формула базовият приход от едно плажно място за сезон е 225 лв., като тази сума може да се променя в зависимост от инфлацията. При определяне на броя на леглата в радиус от 3 километра от плажа ще се взимат предвид не само хотелите, а и категоризираните къмпинги.

Създаването на нова методика бе предвидено в последните промени на Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Тази методика обаче ще се прилага само за концесионните договори, които ще се сключват тепърва.

Целта на приемането на Методиката е от една страна да се синхронизира цялостно специалната уредба на концесиите за морските плажове и от друга – да се създаде възможност за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно възнаграждение, се казва в решението на МС.

Очакванията от приемането на новата методика е тя да спомогне за формирането на трайна и устойчива бизнес среда, която от своя страна да допринесе за увеличаване на инвестициите в туризма, уточняват от Кабинета в решението си.

 

източник: economic.bg

Вижте още

Имотите в Испания се продават с до 60% отстъпка

leni

Въвеждането на еврото ще донесе по-ниски лихви по кредитите

ivan

Започва създаването на държавно предприятие за опериране на тол-системата

ivan

Напишете коментар