Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Проучване сочи, че 91.6% от българите живеят в собствено жилище

През 2019 г. в собствено жилище живеят 91.6% от домакинствата, а 5.4% ползват жилище без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3% от наблюдаваните домакинства – 1.9% на свободен и 1.1% на общински наем, показват данните на Националния статистически институт.

Второ жилище притежават 9.7% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 93.4% от домакинствата, като близо три четвърти (71.9%) са изградени в периода 1961 – 1990 година. Преди 1961 г. са построени 21.5% от жилищата, а изградените след 1990 г. са 6.6%.

Две трети (69.1%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (74.6% в градовете и 53.7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 19.1% от домакинствата в градовете и 42% в селата.

Гаражи имат 20.1% от домакинствата в страната (16.3% в градовете и 30.8% в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 76.7% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата.

Централна канализация имат 33.1% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е близо три пъти по-голям – 95%.

Тоалетна вътре в жилището имат 72.9% от домакинствата в селата и 96.9% в градовете.

С централно отопление (парно или газ) са 21.5% от жилищата в страната, съответно 29.% в градовете и 0.6% в селата.

Автомобили имат 51.3% от наблюдаваните домакинства, като 5.8% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 12.6% от домакинствата, а 35.7% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.3% от домакинствата, а 30.9% имат по два и повече телевизора.

На второ място е хладилната техника – 98.5% от домакинствата в страната (98.9% в градовете и 97.4% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 93.0% от домакинствата, 4.7% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.3% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 2.0% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 4.7%, а 76.6% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона).

Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 16.6% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 53.8% от домакинствата (60.5% в градовете и 35.0% в селата). Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 39.8%.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 59.5% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 66.0% от жилищата, а в селата – в 41.1%.

Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 35.7% от домакинствата.

Климатици притежават 41.9% от домакинствата, а 24.2% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 34.0% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.

Вижте още

Търсим сътрудничество с Китай в областта на земеделието

ivan

Тестват от 16 август тол-системата за тежкотоварни автомобили

ivan

БВП на България се е увеличил с 30 млрд. лв. за 10 години

ivan

Напишете коментар