Invest Build Media
Image default
Без категория

Ресторант „Зелената къща“ – Ботевград – „Миодизайн“

 

Зелена къща – Ботевград е изпълнение на архитектурно студио „Миодизайн“. Ресторантът е номиниран в категорията „Обществено строителство“. В него са запазени познатите символи за къща – голяма стряха, естествено дърво, керамични керемиди, каменна зидария.

„Зелената къща“ е съвременен прочит на старите български традиции в изграждането на дом, храм, обществено място.  Страдата се състои от един основен обем, изпълнен в едра каменна зидария, насечена от стройни вертикални прозорци, през две нива. Главният вход е решен като кула от северната страна с лице, обърнато към града, а под дървената стряха по цялата периферия на сградата е разположено лентовидно непрекъснато остъкляване, осигуряващо 360 градуса на гледката.

С каменната зидария от фасадите са решени голяма част от стените в интериора, а останалите са продължения на подовите настилки от видим бетон и плочки с винтидж дизайн.

Застроената площ на сгрдата е 215 кв. м, а разгърната 415 кв. м.

***

„Green House“ Restaurant – Botevgrad – „Miodesign“

Green House – Botevgrad is a performance of architectural studio „Miodesign“. The restaurant is nominated in the category „Public construction“. It preserves the familiar symbols of a house – a large roof, natural wood, ceramic tiles, stone design.

The Green House is a modern reading of the old Bulgarian traditions in the construction of a home, a temple, a public place. The suffering consists of one main volume, executed in large stone masonry, cut by slender vertical windows, through two levels. The main entrance is designed as a tower on the north side facing the city, and under the wooden roof on the entire periphery of the building is a strip of continuous glazing, providing 360 degrees of view.

With the stone masonry from the facades are solved most of the walls in the interior, and the rest are extensions of the flooring of visible concrete and tiles with vintage design.

The built-up area of ​​the building is 215 sq. M and the total area is 415 sq. m.

 

Вижте още

Окончателно: Фандъкова – 49.98%; Манолова – 45.13%

leni

От другата седмица ще се издават електронни направления

Брейкденсът ще стане част от Летните олимпийски игри в Париж през 2024 година

Напишете коментар