Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

13 финансови институции проявяват интерес да кредитират ,,Булгартрансгаз“

13 финансиращи институции са заявили интерес да кредитират инвестиционната програма на  „Булгартрансгаз“ ЕАД, заявиха от държавната компания.

В началото на миналия месец, фирмата обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро.

В процедурата бе заложена възможност, в случай че дружеството получи достатъчно икономически изгодни оферти, да увеличи размера на кредитното финансиране. Общият размер на получените оферти е на стойност 542 млн. евро. Лихвените нива варират за всяка от 6-те години на кредита, като най-ниският предложен лихвен процент е 1.35%, а най-високият – 3.50%.

Сред кандидатите са световно признати банки и на международни финансови институции, сред които ING Bank N.V., „Ситибанк Европа“ АД, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Обединена българска банка“ АД, International bank for economic co-operation, „Юробанк България“ АД, „Банка ДСК“ АД, VTB Bank Europe SE, Обединение „Българска банка за развитие – Международна инвестиционна банка – Общинска банка“.

Предстои да започнат действия по уточняване на условията на конкретни договори с финансиращите институции.

От „Булгартрансгаз“ ЕАД уточняват, че предложените лихвени проценти са икономически по-изгодни от тези, заложени в сключените договори с избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“ (Обединение Консорциум „Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“), като дружеството може да реализира спестявания от лихви в размер на 65 млн. евро.

 

Вижте още

Индустриалните зони помагат на инвеститорите с кадри от университетите

ivan

Работим за нулеви митнически ставки с Македония

ivan

Държавата предоставя 125 млн. лева за енергийно ефективно улично осветление в общините

Напишете коментар