Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

13 финансови институции проявяват интерес да кредитират ,,Булгартрансгаз“

13 финансиращи институции са заявили интерес да кредитират инвестиционната програма на  „Булгартрансгаз“ ЕАД, заявиха от държавната компания.

В началото на миналия месец, фирмата обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро.

В процедурата бе заложена възможност, в случай че дружеството получи достатъчно икономически изгодни оферти, да увеличи размера на кредитното финансиране. Общият размер на получените оферти е на стойност 542 млн. евро. Лихвените нива варират за всяка от 6-те години на кредита, като най-ниският предложен лихвен процент е 1.35%, а най-високият – 3.50%.

Сред кандидатите са световно признати банки и на международни финансови институции, сред които ING Bank N.V., „Ситибанк Европа“ АД, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Обединена българска банка“ АД, International bank for economic co-operation, „Юробанк България“ АД, „Банка ДСК“ АД, VTB Bank Europe SE, Обединение „Българска банка за развитие – Международна инвестиционна банка – Общинска банка“.

Предстои да започнат действия по уточняване на условията на конкретни договори с финансиращите институции.

От „Булгартрансгаз“ ЕАД уточняват, че предложените лихвени проценти са икономически по-изгодни от тези, заложени в сключените договори с избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“ (Обединение Консорциум „Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“), като дружеството може да реализира спестявания от лихви в размер на 65 млн. евро.

 

Вижте още

Може да въведат горна граница на таксите за вписване

ivan

БДЖ стартира обществено обсъждане на разписанието за влаковете за 2020 година

ivan

Булгаргаз предлага по-ниска цена на газа за третото тримесечие

ivan

Напишете коментар