Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Правителството ще кандидатства за заем по SURE на стойност 1 млрд. лв.

Правителството одобри проект за официално искане на заем в размер на 1 млрд. лв. по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструмента SURE“.

Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика Деница Сачева да подпише искането от името на страната.

Целта е с получените средства да се подкрепи държавния бюджет за реализиране на мерките за намаляване на негативните социално-икономически последствия от предизвиканата от коронавирусната криза.

Правителството се надява със заема да бъдат покрити разходите по мерките за субсидирана заетост, като „60/40“. Според разчетите именно толкова ще бъде нужно на схемата, за да продължи да действа до януари 2021 г.

Според пресцентъра на Министерски съвет с допълнителната финансова подкрепа ще се подпомогне запазването на заетостта на около 250 хил. работници и служители до края на 2020 г. и ще се подобри стабилността на системата за изплащане на обезщетения за безработица.

Припомняме, че с втората актуализация на бюджета в края на юни бяха предвидени гаранциите, които страната ни трябва да осигури за кандидатстването за заема. Те бяха в размер на 107 млн. лв. По време на първата актуализация на бюджета тази година пък таванът на дълга, който България може да поеме бе увеличен от 2 на 10 млрд. лв.

Целият бюджет на инструмента SURE е 100 млрд. евро, а условията по заемите са „благоприятни“, обясняват от ЕК. Общият размер на гаранциите ще бъде 25 млрд. евро. За да осигури на поискалите финансова подкрепа държави членки, Комисията ще набира средства на международните капиталови пазари от името на ЕС.

SURE ще започне да действа, след като всички държави членки предвидят в бюджетите си своите гаранции. След това инструментът ще функционира до 31 декември 2022 г. По предложение на Комисията Съветът на ЕС  може да реши да удължи срока на разполагаемост на инструмента, всеки път за допълнителен срок от 6 месеца, ако продължават да са налице тежки икономически смущения, причинени от пандемията от COVID-19.

Източник: еconomic.bg

Вижте още

Германският гигант ТhyssenКrupp планира разширяване на бизнеса си в България

ivan

МВР: Водачите да пререгистрират колата си до два месеца след покупката

ivan

Готви се Балкански автомобилен клъстер, България може да участва

ivan

Напишете коментар