Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Банките са одобрили безлихвени заеми за близо 80 млн. лв. към края на септември

Търговските банки са одобрили почти 19 хил. искания за близо 80 млн. лв. по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица.

Това показват данните на Българската банка за развитие (ББР) към 28 септември.

Исканията за отпускане на заем надхвърлят 30 500, като 837 се разглеждат в момента. Близо една трета от тях са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се. Средната стойност на одобрените заеми е 4 228 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

Партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.

Вижте още

Бизнесът подкрепя държавната субсидия да се премахне или стане 1 лев на глас

ivan

Споровете между потребители и търговци ще минават през нова виртуална платформа

ivan

Бъдещето на автомобилните лизинги: Финансови измения и технологични тенденции

Напишете коментар