Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Прогноза: До 2090 г. броят на гражданите в България ще се свие до 4 915 423 души

Прогнозите за населението на България до 2090 година показват трите възможни сценария за развитие, съобразени с нормативите на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. Първият сценарий, определен като реалистичен от Националния статистически институт (НСИ), предвижда намаляване на населението до 4 915 423 души или под 5 милиона до 2090 г.

Демографските прогнози се базират на формални пресмятания, като предварително се правят предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Тези предположения формират основата за прогнозите на НСИ, като предоставят възможно бъдещо развитие на населението в продължение на дълъг период. Прогнозата за населението до 2090 г. използва данни за броя на населението, живородените и починалите, както и за заселените и изселените лица. Тези данни са разпределени по пол и възраст за всяка година от периода.

Освен реалистичния сценарий, НСИ представя и два алтернативни сценария. При благоприятни социално-икономически процеси в страната, вторият сценарий предвижда населението да достигне 5 100 943 души до 2090 г. В съответствие с хипотезата за неблагоприятни процеси, третият сценарий прогнозира населението да намалее до 4 790 139 души.

Тези прогнози предоставят ценна информация за бъдещето на населението на България и могат да бъдат използвани за планиране и разработване на стратегии в сферата на социалната и икономическата политика.

Вижте още

Всеки втори млад мъж у нас още живее при родителите си

ivan

Законови промени ще извадят на свободния пазар производители на електроенергия

ivan

Страната ни ще привлича малки и средни холандски предприятия

ivan

Напишете коментар