Invest Build Media
Туризъм и Екология

ИА ГИТ увеличава проверките в селското стопанство: Разкрити хиляди нарушения

С началото на активния селскостопански сезон, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) започва засилени проверки в селското стопанство, съобщават от пресцентъра на агенцията.

По време на регионална конференция на 15 март, изпълнителният директор на ИА ГИТ, инж. Екатерина Асенова, отбеляза, че работодателите и работниците трябва да сътрудничат за изграждането на култура на превенция в работната среда. Тя подчерта, че правилата за безопасност на труда са от съществено значение за предпазване на човешкия живот и че липсата на трудови договори и неспазването на правилата за почивка и отпуск създават притеснения и несигурност у работниците, което може да доведе до преумора и липса на концентрация, увеличавайки риска от инциденти по време на работа.

ИА ГИТ съобщава, че през 2023 година контролните органи на агенцията са извършили 3953 проверки в селскостопанския сектор, при които са констатирани общо 14 657 нарушения. От тях 8488 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 6158 са относно трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудови договори са 291, в сравнение с 228 през 2022 година.

Инспекцията по труда напомня на работодателите за задължението им да сключват трудови договори с наетите от тях работници, като предоставя възможност за сключване на краткотрайни сезонни трудови договори за селскостопанска работа. Така наречените „еднодневни договори“ са опростена форма за регистрираните земеделски стопани, които могат да наемат работна ръка по облекчена процедура. Съгласно информацията от ИА ГИТ, през 2023 година са предоставени 254 582 образци на „еднодневни трудови договори“ на 1791 земеделски стопани.

За да облекчи административните процедури, ИА ГИТ предоставя онлайн система за предоставяне на образците на „еднодневни договори“. С този софтуер земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, като програмата автоматично генерира данните на работниците и изчислява необходимите за тях данъци и осигурки.

Вижте още

Снимки, които показват защо Япония е толкова невероятна и различна страна

leni

Какво ще ви струва да си осигурите втори паспорт и в кои държави се предлага той?

viktoria

Пиян кмет в Перу се престори на мъртъв, за да не бъде арестуван

leni

Напишете коментар