Invest Build Media
Имоти и строителство

Предлага се нормативна защита срещу презастрояването в София

Законът за устройство и застрояването на територията на София ще бъде променен. Сега действащият закон е от 2007 година и се налага нов преглед заради възникналите проблеми пред устройството и застрояването с цел да бъдат защитени повече зелените пространства, каза в интервю за БНР Силвия Христова – председател на Постоянната комисия по жилищна политика към Столичния общински съвет.

Инвестиционният натиск, който има принципно благотворно влияние върху икономиката в общината, налага решаване на въпросите за предела на допустимото натоварване на териториите със сгради и осигуряване на необходима инфраструктура.

В мотивите на законопроекта се предлага нова дефиниция на зелена система – „съвкупност от терени, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности за широко обществено ползване, с реализирани в съответствие с Общ или Подробен устройствен план озеленени площи и предвидените с общ устройствен план озеленени площи в градския и околоградския район…“.Така на практика не само терените, предвидени за озеленяване, ще са защитени от застрояване, но и зелените площи, които са от обществено значение.

Предложението е междублоковите пространства да бъдат определени в закона като „терени за озеленяване в жилищните комплекси“, за да може да се регулира застрояването на междублокови пространства и градинки в София. Там ще се допуска само изграждането на подземни паркинги, гаражи и детски площадки. Задължително условие обаче ще бъде над всеки подземен строеж да има озеленяване.

Друго изменение в закона затяга издаването на разрешителните за строеж, за да бъде осигурена защита на публичните пространства. Няма да може да се строи на места без достъп до улици. Предвижда се и облекчен ред за изграждане на детски площадки за игра.

В законопроекта са заложени повече правомощия на местната власт. Общинският съвет и главният архитект да имат право да забраняват вдигането на високи сгради с максималните устройствени параметри за отделните имоти и квартали, ако преценят че теренът не го позволява.

Предвижда се приемане на Наредба за градската среда, която да бъде мощен инструмент за влияние върху облика на столицата. Тя ще постановява архитектурните ансамбли на сградите, цветовите решения, натоварването с рекламни елементи на града, с които ще трябва да се съобразят всички, подчерта Силвия Христова

Проектът за изменение на Закона за устройството и застрояването на София вече е качен за обсъждане на страницата на МРРБ.

Вижте още

Енергийно ефективни строителни материали от глина – защо да ги изберем?

leni

Борисов: От Бургас до Слънчев бряг ще се пътува по четирилентов път

ivan

Новата най-висока сграда в Европа ще е в Русия

admin

Напишете коментар