Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Нов проект предлага на общини и фирми инвестиции от 370 млн. лева

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше подписано финансово споразумение на стойност близо 370 млн. лева по оперативна програма „Региони в растеж“ между министерството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) за инвестиции в градска среда и туризъм.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която присъства на официалната церемония, заяви, че подписването на днешното споразумение е резултат на много усилия и експертни дебати. Днес можем с удовлетворение да кажем, че правим важна стъпка в посока бъдещите финансови инструменти, свързани с градското развитие, туризма и туристическите атракции с инвестиция от 370 млн. лева да създадем фондове за градско развитие в партньорства между министерството и фонд мениджъра на финансовите инструменти, заяви министърът.

Тя напомни, че в предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по инициативата „Джесика“ с 33 млн. евро и два фонда. В този програмен период вече сме с крачка напред – във фонда като стартов капитал инвестираме 370 млн. лева, от което се очаква като добавен ресурс от финансовия сектор минимум половин милиард инвестиции в градското развитие, туристическа инфраструктура и атракции, каза министърът.

Всяка оперативна програма е задължена да заделя подобен ресурс за този тип финансови инструменти, които да генерират приходи, работни места, да привличат частния капитал и да се подкрепят частни инициативи и този капитал да има възвращаемост и да се реинвестира. Програмата ни е половин милиард, но тази сума е част от почти три милиардна инвестиция, която се очаква през Фонда на фондовете, ако се добавят и останалите оперативни програми – „Конкурентоспособност“ и ОПОС, заяви министърът.

Министър Павлова изрази надежда от Фонда на фондовете максимално скоро да обявят процедурите, успешно да изберат фонд мениджърите – един фонд за София и по един за Северна и Южна България. Моята мечта е да направим по линия на фонда и аквапарк, и лунапарк, да подкрепим добри инициативи, които не само променят облика на градовете, но имат възвращаемост и създават работни места, заяви министър Павлова.

В отговор на въпрос министърът каза, че за средствата могат да кандидатстват общини и частни инвеститори – физически, юридически лица, министерства и църковната общност. Сега трябва да се проведе процедура за избор на трите фонда и се надявам от следващата година всички желаещи да могат да кандидатстват по тези фондове, допълни министър Павлова. Тя уточни, че когато се говори за инвестиции в градско развитие, се визират 39 големи градове, но при инвестиции в туризъм и туристически атракции териториалният обхват е насочен за цялата страна.

Министър Павлова в отговор на друг въпрос уточни, че финансовите посредници не е задължително да са банки.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова заяви, че с подписването днес на финансовото споразумение между МРРБ и Фонда на фондовете започва нов процес и се дава допълнителна възможност на частния капитал да инвестира в обществено значими проекти с публичен ресурс, които имат основен принос към обществото.

Деница Николова визира проекти за подобряване на енергийната ефективност, за градската среда, за градския транспорт и отбеляза, че се дава възможност на желаещите да изпълняват такива проекти за достъп до финансиране при по-примамливи условия от гледна точка на нисколихвени кредити.

С днешното финансово споразумение се дава възможност близо 100 млн. лева да бъдат усвоени до края на годината по оперативна програма „Региони в растеж“, каза Николова. Към настоящия момент вече има 20 процента сключени договори по линия на безвъзмездната финансова помощ по програмата и към края на годината се очаква финансовият ресурс, който ще бъде отчетен като усвоен, да е близо 50 млн. евро и да може да се отчете към ЕК за директно възстановяване по програмата.

Деница Николова, която е и член на надзорния съвет на Фонда на фондовете, посочи, че през новия програмен период ще има интегриран подход на инвестициите -комбиниране на средствата с други оперативни програми. В този смисъл става дума за четири оперативни програми със своите бюджетни линии, които са или ще бъдат вложени във Фонда.

Николова посочи, че остава да се подпише споразумение с ОПОС и ще се търси възможност за разширяване на този ресурс с подкрепата и на ПРСР. С този механизъм може да се финансират различни типове мерки – инфраструктурни, в подкрепа на човешкия капитал, бизнес средата, разширяване на икономическите условия в регионите и това да даде отражение в цялостния ефект на инвестиционната политика.

Тя напомни, че с тези 370 млн. лева ще се структурират три фонда – един с фокус столицата, като се дава възможност за отделен ресурс за София за инвестиции в туризма, за което са предвидени близо 10 млн. лева от възможните по приоритета за туризъм. По другите два фонда – в Северна и Южна България, ресурсът за проекти в туризма е разпределен пропорционално – за всички обекти в списъка на МК за обекти с национално и световно значение, каза Николова.

Стремим се този ресурс да не е статичен, каза Николова. Към тези 370 млн. лева по изискването на финансовото споразумение 30 на сто от ресурса трябва да се добави още на етап, в който се избират фондовете за градско развитие. Така всеки един от фондовете ще има минимум 30 процента собствен принос към ресурса, с който се разполага по оперативната програма, за да се добави към проектите, които ще бъдат финансирани. Освен това механизмът дава възможност веднъж възстановени кредитите да продължат да бъдат влагани в нови проекти, посочи Николова. Ще има и възможност, където няма достатъчно приходи по проектите, да се дадат допълнителни средства от оперативната програма под формата на безвъзмездно финансиране.

Николова съобщи още, че Фондът на фондовете не само ще управлява трите фонда, но и ще му се делегират функции за контрол на съществуващите два фонда по инициативата „Джесика“ от предходния програмен период, по която бяха вложени 66 млн. лева, а се стигна до инвестиции в проекти за близо 180 млн. лева.

liliana-pavlova-fond-na-fondovete-02

Вижте още

За първи път от 2017 г. насам цените на жилищата в Испания спадат

viktoria

Най-малкият дом на пазара в Сан Франциско с цена 550 000 долара

admin

Германски автомобилен гигант ще открие ново производство край Ловеч

ivan

Напишете коментар