Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Проектобюджетът дава възможност за реализация на секторните политики на МРРБ

Предлагаме стабилен бюджет за 2017 г., който ще даде възможност да няма трусове и дисбаланси в държавата.

Това е коментирала днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при обсъжданията на проекта на държавен бюджет за 2017 г. на заседания на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по бюджет, информационни технологии и съобщения. Това съобщиха от министерството.

Бюджетът осигурява две важни неща, е посочила Павлова. Независимо от това кое правителство ще го прилага, той дава спокойствие и възможност за реализация на секторните политики на министерството. Базиран е на правителствената програма, политики и приоритети и така осигуряваме приемственост.

Тя е съобщила, че бюджетът на министерството за следващата година е почти същият като за 2016 г., но в него има две основни промени. За 2017 г. е заложено сериозно увеличение на разходите с 85 млн. лв. на основата на реализираното още през тази година увеличение на приходи от винетни такси в размер на 84 млн. лв., както и на допълнителни приходи от 1 млн. лв. от предоставяните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър услуги, е обяснила Павлова. Заради нормативните разпоредби, според които всички събрани приходи от винетки трябва да се реинвестират в поддържането на пътища, ще се увеличават и разходите основно в сектора „Пътища“, е допълнила тя.

Министърът в оставка отбеляза още, че 2016-та е последната година, през която се инвестират средства по линия на държавни инвестиционни заеми в пътна инфраструктура, като се довършват заемните споразумения по програма „Транзитни пътища“. Тя допълни, че от тук нататък единствените инвестиции ще са от приходи от винетни такси, Оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Региони в растеж“, както и по линия на програмата за текущ ремонт и поддържане на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Павлова подчерта, че сектор „пътища“ остава приоритет, като средствата за инвестиции за текущ ремонт и поддържане и за зимно поддържане са гарантирани. През тази година започнахме дългосрочна програма допълнителните приходи в тази област да се инвестират приоритетно в ремонта на пътища в Северна и Северозападна България. Променихме принципа на работа, като вече не се правят кръпки на отделни места, тъй като не дават резултат, а ключови участъци се преасфалтират изцяло, като се правят и отводнителни системи, тъй като това е по-ефективно, посочи тя.

В програмата ни заложихме смяна на системата за плащане на такси за преминаване по републиканската пътна мрежа от винетна с комбинирана, която включва винетни такси за леки автомобили до 3,5 тона и ТОЛ-такса за тежки автомобили над 3,5 тона. Процедурата за избор на изпълнител е блокирана вече 6 месеца, като вчера са подадени две нови жалби, съобщи Лиляна Павлова и до пълни, че по тази причина тя отпада от бюджета за следващата година. Ако търгът бъде проведен успешно и внедряването на системата започне през 2017 г., от 2018 г. тя ще може да започне да работи, в случай че следващото правителство реши да продължи тази политика, коментира тя.

Регионалният министър каза още, че бюджетът за следващата година залага на приемственост и в него са гарантирани средства за реализацията европейските проекти в областта на пътната инфраструктура, регионалното развитие и трансграничното сътрудничество, като е предвиден ресурсът за тяхното съфинансиране.

В случай на приемственост, в държавния бюджет за 2017 г. са заложени и средства за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е един от приоритетите ни, посочи Павлова. Тя допълни, че това ще позволи сключването на нови договори по програмата, тъй като в момента 2000 сгради се реализират, 2500 са чакащи, а има и други, които са заявили желание за участие в нея.

Стартирахме дългогодишна програма за подкрепа на общини за изработването на техните общи устройствени планове, тъй като устройственото планиране е още един от нашите приоритети, обърна внимание министърът в оставка. Тя съобщи, че много общини са стартирали този процес, но не са успели да завършат тези планове и затова в бюджета за следващата година са предвидени средства за довършването на работата по тях.

В резултат на реформата в кадастъра, създаването на единен орган, приетата нова тарифа, новите условия, които включват и работа на едно гише, и въпреки намалението на таксите с 30%, предвиждаме ръст на приходите от предоставяне на тези услуги, посочи Лиляна Павлова. Тя коментира и напредъка във водната реформа и обясни, че с европейски средства се разработват регионални прединвестиционни проучвания за ВиК, а чрез заем от Световна банка се финансира строителството на язовирите „Луда Яна“ и „Пловдивци“, като съфинансирането е подсигурено. Изграждането на яз „Пловдивци“ ще бъде съществено завършено до края на тази година и през следващата ще може да бъде завирен, а яз. „Луда Яна“ ще бъде доизграден през следващата година. Пак със средства по линия на заемното споразумение със Световна банка ще бъде рехабилитиран яз. „Студена“, допълни министърът.

В обобщение Павлова коментира, че предложеният бюджет за 2017 г. дава възможност бъдат реализирани огромен брой инвестиционни проекти, което е от голямо значение за работата на строителния бранш. Тя подчерта, че е важно да започне изграждането на Лот 3 на автомагистрала „Струма“ и да бъдат изпълнени проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ през 2017 г. и 2018 г., за да не се загубят резервираните за тях европейски средства и обърна внимание, че в момента са създадени всички предпоставки това да не се случи.

Вижте още

МОСВ стартира програма за подпомагане на находищата на минерални води

admin

Започва създаването на държавно предприятие за опериране на тол-системата

ivan

Кристис ще продава рядък розов диамант, очакват поне 50 млн. долара

ivan

Напишете коментар