Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Бизнесът иска по-бързи административни процедури в областта на околната среда

Ускоряване на административните процедури за бизнеса и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в МОСВ поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Председателят на работодателската организация Васил Велев посочи, че бизнесът е затруднен от дългите процедури по ОВОС, по издаване на разрешителни и лицензи, както и от множеството обжалвания, които бавят инвестиционните процеси. Министър Димов заяви, че е започнал преглед на регулаторните режими, които са в компетентността на  МОСВ с цел улесняване и ускоряване на процедурите, намаляване на сроковете за издаване на документи и максимално облекчаване на режимите за микро, малкия и средния бизнес.

От АИКБ поставиха и въпрос за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на такса „битови отпадъци“. Според  Васил Велев сегашният метод за начисляване на такса „смет“ на база данъчна оценка и балансова стойност на имотите трябва да отпадне и да се заплаща според количеството отпадъци. По този начин предприятията ще бъдат стимулирани да намаляват и оползотворяват  отпадъците.   Министър Димов отговори, че вече са започнали разговори с кметовете за поетапно въвеждане на новия принцип за определяне на таксите.

Също така АИКБ настоя за съставяне на работна група между МОСВ и работодателите по проблемите на  водоползването.  Работодателите  искат обосновани размери на таксите за водоползване и регистриране на водовземните съоръжения на общините, бивша собственост на АПК и ТКЗС, които се ползват от бизнеса за стопански нужди. Бяха обсъдени и проблемите със  замърсяването на водните басейни.

Министър Димов увери представителите на АИКБ, че за него е важна работата с организациите на работодателите, които създават добавена стойност, защото икономическото развитие е единият от факторите, който заедно с опазването на околната среда повишава качеството на живот на гражданите.

Вижте още

Дончев: Българо-швейцарската програма ни дава шанс да се учим от най-добрите

ivan

Антимонополната комисия не видя картел на пазара на горивата

ivan

98% от автомобилите у нас вече имат редовна „Гражданска отговорност“

ivan

Напишете коментар