Invest Build Media
Туризъм и Екология

Пътуванията на българите се увеличили с една четвърт през април-юни

През второто тримесечие на годината българите са увеличили значително пътуванията си в сравнение с периода април-юни на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общо 1,149 млн. българи са пътували през тримесечието, като повечето от тях – 8,6% само в страната, 13,5% – само в чужбина, а 2,9% са пътували както в страната, така и в чужбина. Ръстът спрямо година по-рано е 26,5% като пътувалите само в страната се увеличават с 31,1%, пътувалите само в чужбина – с 8,9%, а броят на пътувалите в страната и чужбина – с 0,3%.

Обичайно най-много са пътували българите на възраст 25-44 години (43,5% от всички пътували). Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 65 и повече навършени години – 86,8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 45-64 години е най-голям – 16,5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания за периода са били с цел „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 45% и 71,4% от тях.

Данните показват още, че повечето от пътуванията или 89,3% са били самостоятелни. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93,9%, а на тези в чужбина – 55,8%.

В структурата на разходите за периода също няма промяна. Най-голям дял при пътуванията в страната имат разходите за храна – 38,2%, докато в чужбина той се пада на разходите за транспорт – 32,9%.

Средният разход на човек на пътуване в страната е бил 183,41 лв. и 497,67 лв. в чужбина. Същевременно разходите на човек за професионално пътуване са средно 154,76 лв. в страната и 1 099,35 лв. в чужбина.

Вижте още

Китай става домакин на световния винарски шампионат

ivan

Ангелкова отчете ръст от 14% в туристическия бранш за първите пет месеца

admin

Защита на потребителите: Ресторантите задължени да предоставят ясна информация в менютата

Напишете коментар