Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Вицепремиерът Дончев: Бизнесът в България да си поставя по-високи цели

Бизнесът в България трябва да бъде по-амбициозен и да си поставя по-високи цели, като индустрия 4.1, а не 4.0, заяви в Пловдив вицепремиерът Томислав Дончев по време на Годишния бизнес форум „Индустрия 4.0“, който се състоя в рамките на Международния технически панаир.

През последните 15 години (2000-2016 г.) производителността на труда в България расте, с изключение на 2009 г., когато българската икономика беше в рецесия. През 2016 производителността на труда се увеличава с 2,6% годишно. По-същественият тренд през последните години, е че разходите за труд и ръстът на трудовите възнаграждения се увеличават по-интензивно отколкото производителността на труда, за да се стигне до настоящите параметри на заетост – изчерпан потенциал от работна сила, посочи вицепремиерът. По думите му изводите са два – през следващите години допълнителните работни места ще се запълват от хора с относително ниско образование, а това е пречка за развитие на индустрия с по-висока добавена стойност. И второ – при ясни перспективи за покачване цената на труда, това ще доведе до фалиране на производствата, базирани на ниска цена на труда, заради изчерпване на тяхната конкурентоспособност, а освободената работна сила ще бъде ангажирана в производства с по-висока добавена стойност и които осигуряват и по-атрактивно възнаграждение.

Томислав Дончев посочи, че България е индустриална сила, като има среден дял на индустриалното производство 28 на сто от БВП. Страната ни има по-високи показатели и от Средноевропейските, например Гърция има 15,5% индустриалното производство от БВП, Румъния – 32%, Франция 19, 4% и 30 на сто за Германия. Промишленото производство в България е пораснало с 4,3 %, към юли тази година, ръстът на преработващата промишленост е над 6,3%, наблюдава се спад на добивната промишленост.

Според вицепремиера ръстът на производствата с висока добавена стойност е скромен и е необходимо, когато говорим за „Индустрия 4.0“ и за дигиталната трансформация, да си поставяме и да следваме по-високи цели.

Бъдещето е на дигиталните технологии и в това е шансът на България, каза Томислав Дончев. Бизнесът в страната трябва да си поставя по-високи цели, като инициативите да бъдат бързи, умни и амбициозни. Недопустимо е една дигитална авангардна бизнес инициатива да е спъвана от излишен бюрократичен натиск от страна на държавата. В заключение Томислав Дончев посочи, че не е реално да се прави „Индустрия 4.0“ с Администрация 1.0 -2.0 и с Образование 2.0.

Вижте още

ЕБВР инвестира 100 млн. евро в новите облигации на Българския енергиен холдинг

ivan

Програма ‘Спортът – начин на живот’: Стъпка стимулираща активния живот

Еврото навърши 20 години

ivan

Напишете коментар