Skip to Content

МВФ: Разликата в доходите между поколенията в Европа силно се увеличава

Разликата в доходите между поколенията в Европа силно се е увеличила във вреда на младите и по въпроса няма адекватна политика. „Едно цяло поколение няма да може никога да се възстанови“ – такива са мрачните заключение на Международния валутен фонд (МВФ). Той се позовава на проучване, чиито резултати бяха обявени днес.

От 2007 година средният дисбаланс в доходите в ЕС е останал относително стабилен. При анализ на данните обаче МВФ констатира, че тази привидна стабилност идва от две противоположни тенденции: приходите на младежите на възраст 18 – 24 години, които са се върнали на равнището си преди световната криза, са стагнирали.

В същото време доходите на хората на 65 години и повече са се увеличили с 10% – благодарение на добрите и стабилни пенсии.

„За да се намали рискът младите да станат бедни и да страдат от свиване на доходите доживотно, най-важното е да се облекчи включването им на трудовия пазар“, коментират експертите на МВФ.

Вашингтонската институция настоява за стимули за наемане на работа на млади хора, включващи намаляване на социалните вноски и данъчни кредити за хората с най-ниски доходи.

„Едно по-добро интегриране на младите на пазара на труда изисква подобряване и адаптиране на техните умения и познания“, допълва Фондът.

Be the First!

Leave a Reply