Invest Build Media
Архитектура и Дизайн

Стартира процедурата за нов план на ж.к. Овча купел-1

Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община стартира процедурата по изработване на задание за цялостен подробен устройствен план на ж.к. Овча купел-1. С плана ще се обособят урегулирани поземлени имоти за съществуващите жилищни блокове, необходимите терени за локални градини, ще се оптимизира мрежата от улични паркинги, като се проектират и велоалеи.

Процедурата по изработване на ПУП на ж.к. Овча купел-1 е по инициатива на кмета на район Овча купел Христина Семерджиева и на база вече влязлата в сила кадастрална карта за района, както и засиления инвестиционен интерес породен от строителството на третия лъч на метрото. Изработеният проект на задание за ПУП ще се представи на гражданите на района за обществено обсъждане.

Застроителният, регулационен и кадастрален план за местност ж.к. Овча купел-1 – жилищни микрорайони 4, 5 и 6 е одобрен през 1984 г. Мероприятията за обществено обслужване не са били реализирани. Това е причината през 90-те години в кв. 103 и кв. 104 да бъдат възстановени над 40 броя частни имота след проведена реституция по реда на ЗСПЗЗ.

През 2003 г. в изпълнение на програмата за преструктуриране на жилищните комплекси е допуснато изработване на подробен устройствен план на м. ж.к. Овча купел-1 – 4,5 и 6 м.р. В процеса на изготвяне на цялостния план на основание чл. 133 от ЗУТ е разрешено изработването на план-извадки.

Вижте още

Къщата на Кантарджиев – реставрацията стъпка по стъпка

leni

Нов индустриален парк в Пловдив привлича инвеститори с добро местоположение

admin

Над 100 души участваха в старта на архитектурната инициатива „Диалози за София”

ivan

Напишете коментар