Invest Build Media

Бизнес и Инвестиции

Бизнес и Инвестиции

Големите градове – основен фактор в жилищния пазар в България

admin
Жилищният пазар в големите градове продължава устрема си нагоре. Темповете на ръст на пазарите в София и Пловдив драстично превишават тези в големите черноморски градове...