Invest Build Media
Image default
Без категория

Сграда „Авигея“ – кв. „Дружба“, София – „Артекс Инженеринг“

Сграда „Авигея“ е проект на „Артекс Инженеринг“ и е номинирана в категорията „Строителство на многофункционални сгради“.  Планирана е да бъде построена в столичния квартал „Дружба“, където според компанията се е засилил интересът с новопостроеното метро. Но районът има и други предимства – добра градска инфраструктура, зелени площи и парк с езеро, множество детски градини и училища.

За този интензивно обновяващ се район АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ предлага сграда – образец за модерна архитектура и безупречно строителство: импозантната АВИГЕЯ.

17-етажната сграда трябва да удовлетворява различни жилищни потребности и вкусове на работещия градски човек със своите 2-стайни, 3-стайни и 4-стайни апартаменти. Две сутеренни нива и подземна улица решават паркирането, за да се постигне максимално озеленяване  на външните площи. Сградата е ориентирана така, че да улавя слънцето през целия ден, като преобладаващото изложение е южно, а гледката към Витоша е панорамна.

АВИГЕЯ идва с авторитета и гаранцията за качество на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, както и с характерната за компанията иновативна естетика. АВИГЕЯ ще бъде сграда с характер, с внушителен силует и модерно излъчване. Тя ще магнетизира погледите нависоко и с едно ново и интересно решение – създадените на самия покрив озеленените игрища за спорт – баскетбол, миниголф, скуош, тенис на маса –специално за обитателите й.

Avigeya Building, Druzhbа, Sofia – Artex Engineering

The Avigeya building is a project of Artex Engineering and is nominated in the category „Construction of multifunctional buildings“. It is planned to be built in the capital’s Druzhba district, where, according to the company, interest in the newly built metro has increased. But the area has other advantages – good urban infrastructure, green areas and a park with a lake, many kindergartens and schools.

For this intensively renewed area ARTEX ENGINEERING offers a building – a model for modern architecture and impeccable construction: the imposing AVIGEYA.

The 17-floor building must satisfy different housing needs and tastes of the working city man with its 2-room, 3-room and 4-room apartments. Two basement levels and an underground street solve the parking in order to achieve maximum landscaping of the outdoor areas. The building is oriented so as to capture the sun throughout the day, with the predominant exposure being south and the view of Vitosha Mountain being panoramic.

AVIGEAYA comes with the authority and quality guarantee of ARTEX ENGINEERING, as well as with the company’s characteristic innovative aesthetics. AVIGEAYA will be a building with character, with an impressive silhouette and modern appearance. It will magnetize the eyes high and with a new and interesting solution – created on the roof of the green sports fields – basketball, mini golf, squash, table tennis – especially for its inhabitants.

Вижте още

Апартамент „Лунна пътека“ – кв. „Драгалевци“, София -студио „Индорио“

Във Виена тестват за вируса с… гаргара

Хотел „Вила дела Роса“ – Разград – ЙОКЕТА-КО ООД

Напишете коментар