Invest Build Media
Туризъм и Екология

Туроператорите могат да получат до €200 000 безвъзмездна помощ

Туроператорите могат да получат до €200 000 безвъзмездна помощ предвид тежкия сезон, породен от положението в страната заради COVID-19.

Условията за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ от общо 10 млн. лв. за туроператори (ТО) и туристически агенции (ТА) публикуваха от министерството на туризма.

По отношение на бюджета по проектите всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното си предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро или 391 166 лв.

Парите ще бъдат предоставени от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

Целта на помощта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Управляващ орган на Оперативната програма е Министерството на икономиката, но сега отваря процедура с директен бенефициент Министерството на туризма.

Редът на подаването на документи е без значение. Реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г.

Ще бъдат допустими разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга. Те задължително трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проектните предложения ще бъдат подавани и оценявани чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Срокът за подаване на проектни предложения се предвижда да бъде минимум 5 календарни дни.

Вижте още

Налагат жестоки мерки срещу пушенето на закрито в Гърция

ivan

София-Единбург е новият маршрут на Изиджет

ivan

Откриха запазени мозайки от втората половина на 4 век в Пловдив

admin

Напишете коментар