Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Петър Петров от “Възраждане” : В област Монтана са налице случаи на необяснимо бездействие по разследването по следствени дела

В област Монтана зачестяват случаите на забавяне и бездействие по определени досъдебни производства от страна на разследващите органи, както и липса на ефективен надзор, от страна на съответния наблюдаващ прокурор.

 

За това алармира народният представител от “Възраждане”, които посочи, че по негово искане до Главния прокурор е извършена проверка дали е налице умишлено забавяне по хода на определени досъдебни производства. След извършена проверка на съответните органи е установено наличие на основание за предложение до административните ръководители на прокуратурата за налагане на дисциплинарна отговорност на съответните наблюдаващи прокурори.

 

В хода на проверката се установява например, че след образуване на досъдебно производство през месец юни, 2022 година, за документно престъпление, за период от над шест месеца е установено бездействие от страна на разпитващите органи и липса на ефективен надзор от страна на наблюдаващия прокурор, което от своя страна е довело до забавяне на разследването.  При друг случай и последвала проверка по него, се установява, че след образуване на досъдебно производство, водено по престъпление по чл. 123, ал.2 от НК, за период от около 4 месеца действията по разследването са преустановени, като през този период липсват данни и за упражнен ефективен контрол върху разследването, от страна на наблюдаващия прокурор, което е довело до забавяне на разследването и в този случай.

 

“Предвид изложеното, инициираната от мен проверка е приключила с констатации за допуснати нарушения по организацията на работата по конкретни дела с особена важност, като от страна на водещия разследването, така и от страна на наблюдаващия прокурор. Тези случаи започват да зачестяват и да оставят в гражданите впечатлението, че в регион Монтана не се работи ефективно в сферата на правораздаването, нито в полза на обществото. Благодарение на доклада от главния прокурор ще сезирам както административните ръководители на прокуратурата, така и инспектората към Висшия съдебен съвет, сега преобразуван на Висш прокурорски съвет, за налагане на наказания”, заяви Петър Петров от “Възраждане”.

Вижте още

Проектобюджетът дава възможност за реализация на секторните политики на МРРБ

admin

Пуснаха движението по финалната част от новия път Бургас- Слънчев бряг

viktoria

Световната верига болници MEDICALPARK открива представителство в София

ivan

Напишете коментар