Invest Build Media
Имоти и строителство

Предвижда се забавяне на растежа на жилищните цени

Според председателя на Националното сдружение „Недвижими имоти“ (2018 – 2023 г.) Добромир Ганев, годината 2024 ще бъде благоприятна за пазара на недвижими имоти в България, предвиждайки възможност за промяна в тенденцията на спад, отчетена през 2023 година, с около 10%. Очаква се да се запази тенденцията от предходната година, с по-голям интерес към по-малките жилища, като се очаква съотношението им към общите покупки да продължи да нараства.

През 2024 година, се очаква групата купувачи, които отложиха своето решение за покупка през последната година и половина, основно поради очакванията за увеличение на лихвените нива, да се върнат на пазара. Това е свързано с положителните новини за икономиката на страната, които подкрепят повечето прогнози, както на БНБ, Министерството на финансите, така и на Международния валутен фонд, Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), споделя Ганев.

Въпреки спада в броя на сделките, растежът на цените на жилищата продължава, поради намаляващите обеми на новостроящите се жилища и ограниченото вторично предлагане. Същевременно, експертът заяви, че няма основание да се твърди, че има балон на пазара. По негови думи, България не е лидер в ръстовете на цените на имоти в Европа и се нарежда на второ място след Румъния по отношение на най-достъпните жилища в ЕС. По отношение на доходността от наеми също не сме на челни позиции, но се намираме в средата на класацията по темпове на растеж.

По думите на Ганев, отражение на пазара имат и темповете на растеж на доходите, като той посочи, че България е сред страните с най-високи ръстове на брутните възнаграждения в Европа, което стимулира инвестициите в недвижими имоти.

Вижте още

Днес пускат движението по ремонтирания Аспарухов мост във Варна

ivan

Предлага се нормативна защита срещу презастрояването в София

admin

Кои са местата в България с интерес за покупка на жилище?

Напишете коментар