Invest Build Media
Туризъм и Екология

Туроператори не харесват нов фонд, който трябва да пълнят

Браншовите сдружения на туроператорите и туристическите агенти възразяват срещу изменение в закона, с което да се въведе гаранционен фонд за защита на икономическите интереси както на българските туристи в чужбина, така и на чуждестранните, избрали почивка в България.

Според идеята на законопроекта, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на туризма на 30 декември, постъпления във фонда трябва да се набират всеки месец от туроператорите, а размерът на вноската ще бъде определен с наредба.

Последните случаи на несъстоятелност на големи туроператори и реакциите на застрахователите еднозначно потвърждават извода, че правата на потребителите на туристически услуги са напълно гарантирани със съществуващата защитна схема – застраховка професионална отговорност на туроператора, се казва в становище на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) и Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенти (АБТТА).

Нейното дублиране и комбинирането й с втори защитен механизъм – гаранционен фонд няма да повиши степента на защитеност на българските туристи, нито качеството на туристическия продукт, но ще увеличи цената на туристическата услуга, смятат компаниите.

Въвеждането на законови регулации, ограничаващи туроператора да оперира по свое усмотрение и на своя отговорност с фирмените средства не само не повишава нивото на защитеност на потребителите на туристически услуги, но създава реална заплаха за влошаване техните права поради неизпълнение на договорни задължения между туроператора и неговите доставчици на туристически услуги, се казва в становището на организациите.

Подготвен при пълно пренебрегване на експертното мнение и игнориране на внесените през март 2016 г. съвместни предложения на АБТТА и БАТА, в условията на недопустима некомпетентност от страна на отговорните държавни звена и в рамките на немислими от гледна точка на неговата значимост и обем срокове за обществен дебат, работният документ беше публикуван на страницата на Министерството на туризма в късния следобед на последния работен ден на 2016 г.

Двете асоциации предупреждават, че без да бъдат предшествани от задълбочена, компетентна и комплексна оценка на цялостното състояние на българския пазар, предлаганите законодателни промени не са в интерес на потребителите на туристически услуги, ще увеличат неоправдано финансовата и административна тежест за извършване на туроператорската дейност, осъществявана предимно от микро и малки предприятия, ще способстват за разрастване на сивата икономика в сектора и могат да имат непредвидими последствия за българския туризъм като цяло.

Вижте още

Заведенията в Слънчев бряг отговаряли на закона за черноморското крайбрежие

ivan

Николина Ангелкова очаква най-добрия туристически сезон от 10 години насам

admin

България и Румъния подготвят общ проект по Дунавската стратегия

admin

Напишете коментар