Invest Build Media
Инвестиции

Подменят старите печки на близо 20 000 домакинства в София

Започваме изпълнението на първия голям проект, спечелен от Столичната община, заедно с още пет други общини – Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана за безплатна подмяна на старите печки с дърва и въглища или котелът с по-екологично гориво.

Това ще се случи в изпълнение на проекта „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма „Лайф+“ на Европейската комисия. А от утре хората ще могат да заявят своето желание за подмяна на старите си отоплителни системи с по-екологично гориво чрез районните администрации. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на целите и задачите на проекта.

„На база на интереса и подадените заявления ще могат да се определят зоните за въздействие, както и целевите групи. Ако има нужда и интересът е много голям, ще се определят и допълнителни критерии“, заяви Фандъкова и добави, че освен изпълнението на този проект, се включва и изпълнението на проекта по ОП „Околна среда“ за подмяна на още 15 000 домакинства.

„Нашата цел е с тези два проекта до 3 години в Столичната община да бъдат подменени отоплителните инсталации на около 20 000 домакинства, което е повече от 1/3 от общо 55 000 домакинства в София, които се отопляват на дърва и въглища“, поясни кметът.

Стойността на проекта, който предстои да бъде изпълнен, е на обща стойност 16 666 000 евро като 60% е безвъзмездното финансиране по програмата, останалите са съфинансиране на всяка от общините. За Столичната община средствата са над 6 850 000 евро, като безвъзмездното финансиране е над 3.5 млн. евро. Останалите средства се осигуряват от бюджета на общината. В началото на 2019 г. със средства от проекта очаквам да имаме две нови стационарни станции за измерване на качеството на атмосферния въздуха, които да бъдат включени в общата Национална система, да се направи нов анализ на действащата програма за качеството на атмосферния въздух и промени за новата програма, която в момента разработваме.

Йорданка Фандъкова припомни, че в града се изпълнява програма от над 100 мерки за повишаване на чистотата на атмосферния въздух.

Кметът на София обясни, че вариантите за гражданите за подмяна на отоплителните им системи включват всички възможни екологични варианти на отопление – от подмяната на печките и котлите с пелети, природен газ, включване към топлофикация или доставяне на електрически уреди като климатици. Фандъкова обясни, че ангажиментът на общината е да предостави системите за отопление като на следващ етап се обмислят законодателни промени.

„Като част от проекта е и един анализ на съществуващата нормативна база и евентуално предложение за промяна за енергийните помощи. Имах среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Той прояви сериозен интерес и готовност за разглеждане на различни варианти. Пелетите вече са включени във възможността за получаване на енергийни помощи“, обясни Фандъкова.

Тя припомни, че именно общината е поискала да се въведат стандарти за дървата и въглищата, които се получават като помощи.

„Имаме още две предложения – за въвеждане на екостикери, за да може да ограничаваме движението на по-замърсяващите автомобили в дните с повишено ниво на замърсяване и другото е инкриминиране на горенето на отпадъци“, посочи кметът.

Вижте още

Индустриалци възмутени от малкото чуждестранна работна ръка в България

ivan

Дават нови 5 млн. евро за граничния регион между България и Северна Македония

ivan

Договорът за приватизация на БМФ няма да бъде прекратен, няма причини

ivan

Напишете коментар