Invest Build Media
Image default
Без категория

Жилищен комплекс „Вила Парк“– Пловдив – RT CONSULT

Жилищен комплекс „Вила Парк“ в „кв. Остромила – кв. Беломорски“, Пловдив е проект на архитектувно студио RT CONSULT. Инвеститор е „ЕЙНДЖЪЛ ПРОПЪРТИ“ ЕООД.

Вила Парк Южен е един от първите по рода си затворен тип жилищен комплекс от еднофамилни и двуфамилни къщи в град Пловдив.

Състои се от 36 индивидуални къщи, всяка от които разполага със собствена веранда, двор и 2 бр. паркоместа. Разположен върху терен с площ от близо 10 дка.

Идеята е да се оцени удобството и уюта на средата на живот с по-ниско застрояване. Вариацията на дизайна и функционалността в четирите типа къщи създава усещане за разнообразие и естетика.

Къщите са двуетажни и триетажни със скатни покриви. Проектирани са в модули, за да се улесни строителният процес и качеството.

„Вила Парк“ предлага приятна и спокойна атмосфера и модерен дизайн. Чарът на комплекса се корени в постигнатия човешки мащаб в градска среда и близостта до природния контекст. Максималната височина до 8 м създава усещане за една по-свободна и освежаваща среда на обитаване от типичния градски пейзаж, осеян с многоетажни блокове. Черпейки вдъхновение от заобикалящата среда, в комплекса е предвидено изграждането на паркова среда с обширни зелени площи и пешеходни алеи, както и частен парк с детска площадка.

Технико-икономически показатели на жилищната среда: застроена площ –  2 480,58 кв. м, РЗП –   5 315,04 кв. м, площ на имота – 9 183,84 кв. м.

***

Residential complex „Villa Park“ – Plovdiv – RT CONSULT

 

Residential complex „Villa Park“ in „Ostromila – Belomorski“, Plovdiv is a project of architectural studio RT CONSULT. The investor is ANGEL PROPERTY EOOD.

Villa Park South is one of the first of its kind gated residential complex of single-family and two-family houses in Plovdiv.

It consists of 36 individual houses, each of which has its own veranda, yard and 2 pcs. parking spaces. Located on a plot of land with an area of ​​nearly 10 acres.

The idea is to evaluate the comfort and coziness of the living environment with lower construction. The variation of design and functionality in the four types of houses creates a sense of diversity and aesthetics.

The houses are two-storey and three-storey with sloping roofs. They are designed in modules to facilitate the construction process and quality.

Villa Park South offers a pleasant and relaxed atmosphere and modern design. The charm of the complex is rooted in the achieved human scale in an urban environment and proximity to the natural context. The maximum height of up to 8 m creates a feeling of a freer and more refreshing living environment than the typical urban landscape, dotted with multi-storey blocks. Drawing inspiration from the surrounding environment, the complex provides for the construction of a park environment with extensive green areas and pedestrian alleys, as well as a private park with a playground.

Technical and economic indicators of the living environment: built-up area – 2,480.58 sq. M, total area – 5,315.04 sq. m., property area – 9,183.84 sq. m.

Вижте още

Има ли списък със застрашени професии, които може да изчезнат до 2030г.?

viktoria

Сграда „Моби арт билдинг“ – кв. Лозенец“, София – „Арт е Строй“

Адрес: Покачване на цените на недвижимите имоти в София и страната през 2016 г.

ivan

Напишете коментар