Invest Build Media
Image default
Без категория

Еднофамилна сграда – София – „Миодизайн“

Новопроектираната къщата на студио „Миодизайн“ се намира в полите на Витоша, в непосредствена  близост до стара борова гора и с панорамна гледка към София.

Силната денивелацията спомагат за почти естественото формообразуване и функционално разпределение на къщата. Две основни тела, леко завъртяни под ъгъл, формират обема на къщата. Съответно нивото на главния вход определя втория етаж, където са разположени кабинет, три спални с прилежащи обслужващи и санитарни помещения. От всички спални е осигурена гледка към града, благодарение на завъртането на двата обема.

Поради денивелацията в терена, етажът е полувкопан. Връзката между двете нива се осъществява чрез интериорна стълба, която е своеобразен акцент в къщата. Близостта на гората е силна предпоставка за използването на естествени материали, както по фасадата, така и в интериора. Фасадите са оформени с дървена обшивка, каменна облицовка и силикатна мазилка. Дървената обшивка е пренесена и в интериора, за да се постигне усещане за уют в дневното пространство. Интериорът е минималистичен, но с щедри пространства, топли повърхности, едри растери и силни акценти.

Застроената площ е 184,29 кв. м, а разгърната застроена площ е 437,37 кв. м.

***

Family House – Sofia – MIODESIGN

The newly designed house of Studio „Miodesign“ is located at the foot of Vitosha Mountain, near an old pine forest and with panoramic views of Sofia.

The strong displacement contributes to the almost natural formation and functional distribution of the house. Two main bodies, slightly rotated at an angle, form the volume of the house.

Accordingly, the level of the main entrance determines the second floor, where there is an office, three bedrooms with adjoining service and bathrooms. All bedrooms have a view of the city, thanks to the rotation of both volumes.

Due to the displacement in the terrain, the floor is half dug. The connection between the two levels is made through an interior staircase, which is a kind of accent in the house.

The proximity of the forest is a strong prerequisite for the use of natural materials, both on the facade and in the interior. The facades are decorated with wood paneling, stone cladding and silicate plaster. The wood paneling has been transferred to the interior to achieve a feeling of coziness in the living space. The interior is minimalist, but with generous spaces, warm surfaces, large screens and strong accents.

The built-up area is 184.29 square meters and the total built-up area is 437.37

  1. m.

Вижте още

ДЗЕН градина на покрива, София – Landscape design studio

Еврокомисар плете докато слуша дискусиите за пандемията

Шеф Никола от „Хелс Китчън“ ще учи хората да готвят, включват се и звезди

Напишете коментар