Invest Build Media
Image default
Без категория

„Атлантис резидънс парк“ – Бургас – Spacemode studio

 

„Атлантис резидънс парк“ (Atlantis Residence Park) е комплекс, разположен в парцел със съществуваща многогодишна растителност, като основна цел е да се съхранят ценните дървесни видове. Концепцията на инвестиционното намерение е да се създаде сигурност и комфорт в комплекс от затворен тип с акцент върху озеленяването и организирането на тематична паркова среда. Atlantis Residence Park обхваща площ от 9500 кв. м. като 60% от пространството са зелени площи. Те са обособени в 7 паркови зони – зони за отдих на цялото семейство с пейки и беседки, BBQ, територия за пикник, детска площадка, зона за спорт и релакс, обособено място за домашни любимци, декоративна градина с шахматен релеф и др. Инвестицонната идея е да се пресъздаде домашен живот извън рамките на четирите стени. Този начин на обитаване е много по-здравословен, социален и естествен. Всеки един от апартаментите е проектиран така, че да има изглед към парка, като почти всички жилища са ориентирани на юг към морето.

Сградата е проектирана в съответствие със съвременните тенденции за здравословна среда, като съчетава  трите основни елемента: комфорт и уют на дома с функционални разпределения, детайлно зониране и озеленяване на парковите пространства и акцентиране върху гледката към морския бряг.  Създадена е модерна визия в бяло, символизиращо морския бряг и дървесна текстура в реверанс към кестеновите дървета.

Сградата следва съвременните тенденции за качество и иновативни решения за електрически зарядни станции, домофонните системи, свързване на  на дъждовната вода с инсталацията на поливните системи и др. Традиционните асфалтови настилки са заменени с павета при обособяването на пешеходни и паркинг зони около жилищните модули. Строителството е извършено с повишено внимание и отношение към съществуващата растителност. Проектирани са елементи на градски дизайн, огради и входни врати от HPL, в съответствие с цялостната концепция за визия на сградата.

***

Atlantis Residence Park – Burgas – Spacemode studio

 

Atlantis Residence Park is a complex located on a plot of land with existing perennials, the main purpose of which is to preserve valuable tree species. The concept of the investment intention is to create security and comfort in a gated complex with an emphasis on landscaping and organizing a themed park environment. Atlantis Residence Park covers an area of ​​9500 square meters and 60% of the space is green space. They are divided into 7 park areas – recreation areas for the whole family with benches and gazebos, BBQ, picnic area, playground, sports and relaxation area, a separate place for pets, a decorative garden with chess relief and more. The investment idea is to recreate home life outside the four walls. This way of living is much healthier, social and natural. Each of the apartments is designed to have a view of the park, and almost all homes are oriented south to the sea.

The building is designed in accordance with modern trends for a healthy environment, combining the three main elements: comfort and coziness of the home with functional layouts, detailed zoning and landscaping of park spaces and emphasizing the view of the beach. A modern vision in white has been created, symbolizing the sea shore and a woody texture in homage to the chestnut trees.

The building follows the modern quality trends and innovative solutions for electric charging stations, intercom systems, connection of rainwater to the installation of irrigation systems and more. Traditional asphalt pavements have been replaced by paving stones in the formation of pedestrian and parking areas around the residential modules. The construction was carried out with increased attention and attitude to the existing vegetation. HPL elements of urban design, fences and entrance doors have been designed in accordance with the overall vision concept of the building.

 

Вижте още

Нови възможности за клиентите си предлагат българските банки

leni

„Преоткрий България“ – опит за спасение на туристическия сезон

leni

Уникални кадри разкриват за първи път повърхността на Марс (ВИДЕО)

Напишете коментар