Invest Build Media
Image default
Без категория

„Княжево смарт“ – София – „ТОБО груп“

Обектът представлява средно-етажна жилищна сграда, с една стълбищна клетка и гаражи в партера. Парцелът е ъглов и с  предимно равнинен терен. Застрояването е средно, а сградата свободностояща. Конструкцията на сградата е монолитна, безгредова с носещи стоманобетонови колони и противоземетръсни диафрагми. За фасадата са използвани висококачествени силиконови мазилки, HPL плоскости и облищовъчни клинкерни плочи, които придавават интересен модерен вид на сградата.

Сградата е завършена през юли 2019 г. Група ТОБО е учредена през 1992 г. от инж. Антон Маждраков и инж. Борислав Пашов. През 2000 г. като съдружник се включва инж. Георги Шопов. Групата развива дейността си в три офиса на територията на гр. София и един в гр. Хасково.

Разполага с проектантски отдел от 35 човека, отдел геодезия 3 човека, отдел проучване и процедиране от 9 човека, отдел продажби от 3 човека, отдел юридически от 2 човека, отдел административен от 3 човека, отдел техническо ръководство от 12 човека. В зависимост от изпълняваните обекти изпълнителския състав достига до 160 човека.

Групата функционира, чрез структура от фирми специализирани в определена дейност и проектни дружества. Собственикът на дружествата е ТОБО ГРУП.

***

„Knyazhevo Smart“ – Sofia – „TOBO Group“

The site is a medium-storey residential building with a staircase and garages on the ground floor. The plot is angular and with mostly flat terrain. The construction is medium and the building is free-standing. The construction of the building is monolithic, beamless with bearing reinforced concrete columns and earthquake diaphragms. High-quality silicone plasters, HPL boards and facing clinker tiles are used for the facade, which give an interesting modern look to the building.

The building was completed in July 2019.

TOBO Group was founded in 1992 by Eng. Anton Mazdrakov and Eng. Borislav Pashov. In 2000, Eng. Georgi Shopov joined as a partner. The group operates in three offices in Sofia and one in Haskovo.

It has a design department of 35 people, a surveying department of 3 people, a research and processing department of 9 people, a sales department of 3 people, a legal department of 2 people, an administrative department of 3 people, a technical management department of 12 people. Depending on the projects performed, the executive staff reaches 160 people.

The group operates through a structure of companies specializing in a particular activity and project companies. The owner of the companies is TOBO GROUP.

Вижте още

Пълна карантина в Белгия от днес, всички вкъщи

България договори 2,5 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост, с 1 млрд. повече

Защо богатите искат да лишат децата си от наследство? Вярвате ли им?

Напишете коментар