Invest Build Media
Image default
Без категория

Жилищен комплекс „Олимпия“ – Пловдив – RT Consult

Жилищен комплекс „Олимпия“ с магазини и гаражи“ – Пловдив, е проект на архитектурно студио RT Consult. Инвеститор е „РАДИО С.О.С.“ ЕООД.

РЗП  на комплекса е 20 744,88 кв. м. Той се намира в най-обширния и гъстонаселен жилищен район на града ж.к. Тракия. В близост са множество търговски обекти, детска градина, заведения за хранене и забавления.

В комплекса е направена богато озеленена градина с трайно ниско озеленяване.

Обектът се състои от 11 жилищни секции. Освен жилища, комплексът включва търговски и обществени функции.

Визията е вдъхновена от класическата архитектура. Дизайнът е изчистен и включва стилизирана интерпретация на гръцките антични орнаменти.

Междублоковото пространство е решено със зони за паркиране и озеленени площи. Предвиден е и подземен паркинг.

***

Residential complex „Olympia“ with shops and garages „- Plovdiv, is a project of architectural studio RT Consult. The investor is „RADIO S.O.S.“ Ltd.

The total area of ​​the complex is 20,744.88 square meters. It is located in the most extensive and densely populated residential area of ​​the city. Thrace. Nearby are many shops, kindergarten, restaurants and entertainment.

The complex has a richly landscaped garden with permanent low landscaping.

The site consists of 11 residential sections. In addition to housing, the complex includes commercial and public functions.

The vision is inspired by classical architecture. The design is clean and includes a stylized interpretation of Greek ancient ornaments.

The inter-block space is solved with parking areas and green areas. There is also an underground car park.

Вижте още

Проект „В полите на Витоша“ – София – ОНА ДИЗАЙН

Посолството на САЩ обяви кампания за борба срещу COVID-19 у нас

Затварят държавата като през март, но без КПП-та

Напишете коментар