Invest Build Media
Image default
Без категория

Комплекс „Алено цвете“ – кв. „Бояна“, София – АДИУМ ЕООД

В края на 2019 г. фирма Адиум ЕООД завършва „Алено Цвете“ – затворен комплекс от еднофамилни къщи в столичния кв. Бояна.

Комплексът се различава по много показатели от всичко, което се предлага на пазара на имоти в момента. Най-отличаващото е естеството на използваните материали за носеща конструкция. Къщите са изградени от здравословен материал – масивен финландски смърч, който позволява висока топлопроводимост, като запазва и разпространява изключително добре топлината на домовете. Освен това къщата от масивно дърво създава най-хармоничната за човешкото здраве, вътрешна атмосфера.

Комплексът е разположен върху площ от 12 300 кв. м. и се състои от 15 еднофамилни къщи разделени на 3 типа и с различна квадратура, от 348 кв. м. до 441 кв. м. Всяка от тях е със собствен двор с размери от 650 кв. м до 720 кв. м. с идеални части от правото на ползване.

Впечатляващата архитектура е комбинация от градски стил строителство с типичните за България еркери, с големи просторни стаи с много прозорци и високи тавани, максимално удобно и функционално разпределение на помещенията и всичко това обгърнато от чист въздух, пленителна гледка и природа. Комплексът е завършен с пешеходни алеи,  паркинг за гости, автоматична поливна система, улично осветление, ландшафтно оформление.

***

Complex „Scarlet Flower“ – Boyana, Sofia – ADIUM Ltd.

At the end of 2019, Adium EOOD will complete „Aleno Tsvete“ – a gated complex of single-family houses in the Boyana district of Sofia.

The complex differs in many respects from everything that is currently available on the real estate market. The most distinctive is the nature of the materials used for the load-bearing structure. The houses are made of healthy material – solid Finnish spruce, which allows high thermal conductivity, retaining and distributing extremely well the heat of homes. In addition, the solid wood house creates the most harmonious for human health, indoor atmosphere.

The complex is located on an area of ​​12,300 square meters and consists of 15 single-family houses divided into 3 types and with different sizes, from 348 square meters to 441 square meters. Each of them has its own yard with dimensions of 650 sq. M to 720 sq. M. With ideal parts of the right of use.

The impressive architecture is a combination of urban style construction with the typical for Bulgaria bay windows, with large spacious rooms with many windows and high ceilings, maximum comfort and functional layout of the premises and all this surrounded by fresh air, captivating views and nature. The complex is completed with pedestrian alleys, guest parking, automatic irrigation system, street lighting, landscaping.

Вижте още

Еврокомисар плете докато слуша дискусиите за пандемията

Ще разследват банката зад Apple card

leni

Посланик: 300 хиляди руснаци имат имоти в България

ivan

Напишете коментар