Invest Build Media
Image default
Без категория

Консервация на църква „Св. Атанасий“ – гр. Бобошево – „Ф-ДЕКО“

Проектът за обновяването на църква „Св. Атанасий“ в Бобошево е номиниран в категорията „Обществено строителство“.

Извършена е цялостна консервация, реставрация, експониране и социализация на късносредновековния храм, който се намира в местността „Василкьовец“ на Бобошево.

Направено е цялостно конструктивно проучване и укрепване. Напълно възстановени са покривната конструкция на храма, притвора, поменната зала и камбанарията. Обновеният интериор създава възможност за извършване на християнски ритуали. Изградена е дренажна система, обновена е електро инсталацията, монтирано е художествено осветление и видеонаблюдение.

Археологическото изследване установява, че църквата е съградена върху руини на антична вила рустика. Открити са останки от монашеска килия и килийно училище.

Възложител на проекта е църковното настоятелство при храм „Успение Богородично“ – Бобошево, а проектансткият екип от „Ф-ДЕКО“ включва aрхитектите Юлий Фърков, Христо Ганчев,  Владислав Коларов и инж. Иван Гешанов. Изпълнители на част от консервацията и реставрацията са „НИВЕЛ СТРОЙ“ и „ИРИДЕА“.

***

Conservation and restoration of the late medieval church „St. Atanasii ”- Boboshevo – design team“ F-DECO ”

The project for the renovation of the church „St. Athanasius ”in Boboshevo is nominated in the category“ Public Construction ”.

A complete conservation, restoration, exhibition and socialization of the late medieval church, which is located in the area „Vasilkyovets“ of Boboshevo.

A comprehensive constructive study and strengthening has been done. The roof structure of the temple, the narthex, the memorial hall and the bell tower have been completely restored. The renovated interior creates an opportunity to perform Christian rituals. A drainage system has been built, the electrical installation has been renovated, artistic lighting and video surveillance have been installed.

Archaeological research has established that the church was built on the ruins of an ancient rustic villa. Remains of a monastic cell and a cell school have been found.

The assignor of the project is the church board of trustees at the Church of the Assumption – Boboshevo, and the design team from „F-DECO“ includes the architects Yuliy Farkov, Hristo Ganchev, Vladislav Kolarov and eng. Ivan Geshanov. Contractors of part of the conservation and restoration are „NIVEL STROY“ and „IRIDEA“.

 

 

Вижте още

Има ли скрити разходи при пътуванията и още въпроси към почивката ни

„Кристъл резиденс“ – кв. „Редута“, София – „Аркада строй инвест“

Фитнес клуб Пулс – „Младост“, София – „Приорити билдингс“, арх. Катя Лазова

Напишете коментар