Invest Build Media
Image default
Без категория

Морски хотел „Аквапарадайз“ – Несебър – „Миодизайн“

Хотелски комплекс „Аква Парадайз Ризорт“ (AQUA PARADISE RESORT) заедно с едноименния аквапарк са най-мащабният многофункционален и атракционен комплекс в България. Хотелският комплекс е с РЗП 47 266 кв. м и 432 хотелски единици, Аквапарк 52 000 кв. м и 50 съоръжения.

В основата на проекта е създаването на клубен хотел, който да бъде в хармонична връзка със съществуващия Аква Парк „Аква Парадайз“ Несебър.

На обща площ от 36 237 кв. м гостите получат комплексна туристическа услуга, съчетаваща висока категория на настаняване, отлично и разнообразно хранене, амфитеатър, професионална анимация за деца и възрастни, боулинг, няколко басейна, четири спортни игрища, зони за релакс и игри на открито, модерен СПА център.

Неконвенционалната архитектурната идея в решението на „Аква Парадайз Ризорт“  е трилъчев подчертано хоризонтален обем на основното хотелско тяло с вертикален център – атриумно пространство, обляно целодневно в светлина, а през нощта арт инсталацията пресъздава светлинен дъжд.

Хотелът е дело на Miodesign – архитектурно студио, основано през 2005 г. от Мария и Орлин Давчеви. Днес са част от екипа на младите, амбициозни архитекти Пламена Георгиева, Вселина Мирева и Мария Иванова.

Проектите им имат разпознаваем индивидуален почерк с подчертано отношение към средата и локалната идентичност. Екипът обича да експериментира с иновативни материали и технологии.

***

Sea Hotel „Aqua Paradise“ – Nessebar – „Miodesign“

Hotel complex „AQUA PARADISE RESORT“ together with the eponymous water park are the largest multifunctional and attraction complex in Bulgaria. The hotel complex has an area of ​​47,266 square meters and 432 hotel units, Aquapark 52,000 square meters and 50 facilities.

The basis of the project is the creation of a club hotel, which will be in harmonious connection with the existing Aqua Park „Aqua Paradise“ Nessebar.

On a total area of ​​36,237 square meters guests receive a comprehensive tourist service, combining a high category of accommodation, excellent and varied food, amphitheater, professional animation for children and adults, bowling, several swimming pools, four sports fields, relaxation areas and games. outdoor, modern spa.

The unconventional architectural idea in the solution of „Aqua Paradise Resort“ is a three-rayed strongly horizontal volume of the main hotel body with a vertical center – atrium space, flooded with light all day, and at night the art installation recreates light rain.

The hotel was designed by Miodesign – an architectural studio founded in 2005 by Maria and Orlin Davchevi. Today they are part of the team of young, ambitious architects Plamena Georgieva, Vselina Mireva and Maria Ivanova.

Their projects have are recognizable and individual, with an emphasis on the environment and local identity. The team loves to experiment with innovative materials and technologies.

Вижте още

10 необичайни традиции по света за посрещане на Нова година

Посолството на САЩ обяви кампания за борба срещу COVID-19 у нас

Добрин Иванов : Очаква се инфлацията да достигне 30%

Напишете коментар